Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR CZ)

Akronym: ELIXIR-CZ (2020-2022)

Poskytovatel: MŠMT
Program: LM - Projekty velké výzkumné infrastruktury
Identifikační číslo: LM2018131

Období realizace: 1/2020–12/2022

Koordinátor projektu: ÚOCHB
Počet partnerů: 14
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Mgr. Miroslav Ruda

ELIXIR CZ je velká výzkumná infrastruktura v oblasti věd o živé přírodě zaměřená na biologická data, jejich zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu. Je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 11.11.2022