Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR CZ)

Česká národní infrastruktura pro biologická data
Akronym: ELIXIR-CZ

Poskytovatel: MŠMT
Program: LM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010 - 2019)
Identifikační číslo: LM2015047

Období realizace: 01/2016–12/2019

Koordinátor projektu: ÚOCHB
Počet účastníků projektu: 12
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí projektu za CESNET: Mgr. Miroslav Ruda

Současné tempo generování experimentálních dat v přírodních vědách s sebou přináší problém jejich exponenciálně se zvětšujícího objemu a následného zpracování. Data je nutné ukládat, bezpečně s nimi manipulovat, zajistit jejich přístupnost a efektivně získávat klíčové informace pomocí pokročilých analýz.

Cílem ELIXIR CZ je vytvoření udržitelné infrastruktury pro tyto činnosti na území České republiky. Kromě těchto hlavních aktivit je cílem ELIXIR CZ poskytovat i pokročilé původní nástroje a výukové programy, které s jejich používáním souvisejí. Aktuálně ELIXIR CZ zajišťuje provoz 9 specializovaných databází a 15 analytických nástrojů pro analýzy biologických dat.

Infrastruktura ELIXIR CZ v těsné spolupráci s IT infrastrukturou CESNET bude schopna implementovat špičková technologická řešení na zpracování dat, jejich ukládání a přístupnost a vyvíjet vlastní strategii na správu těchto dat. Všechny nabízené služby ELIXIR CZ jsou konstruovány jako dynamické, schopné adaptovat se na měnící se podmínky v jednotlivých disciplinách a uspokojovat tak uživatelskou poptávku. Zavádění nových služeb a nástrojů bude odrážet národní priority ve vědě a výzkumu a zájem uživatelské komunity, ať už národní nebo mezinárodní.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 20.5.2019