ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences

Akronym: ELIXIR-EXCELERATE

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 676559

Období realizace: 9/2015–8/2019

Koordinátor projektu:
European Molecular Biology Laboratory Germany
Počet partnerů: 42
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Mgr. Miroslav Ruda

Vědy o životě procházejí transformací. Moderní experimentální nástroje studují molekuly, reakce a organizaci života v nevídaných detailech. Rychlý pokles nákladů na vysoce výkonnou biologii umožnil evropským výzkumným laboratořím vytvářet stále rostoucí množství dat. Vědci rychle generují nejsložitější a nejrozmanitější soubory dat, jaké si věda v současné době dokáže představit, s nebývalými objemy biologických dat, která lze spravovat.

Data generují dlouhodobou hodnotu, jen pokud jsou vyhledatelná, přístupná, interoperabilní a opakovaně použitelná (FAIR). To vyžaduje škálovatelnou infrastrukturu, která spojuje místní, národní a evropské aktivity a poskytuje standardy, nástroje a školení pro správu údajů.

ESFRI a Evropská rada uznávají důležitost datové základny pro evropské vědy o životě a označily ELIXIR za jednu z prioritních evropských výzkumných infrastruktur. Další etapou projektu ELIXIR se stal ELIXIR-EXCELERATE. Urychlil počáteční fázi implementace ELIXIR tím, že:

  • koordinoval a rozšiřoval stávající zdroje do špičkových světových datových služeb pro akademickou a komerční sféru,
  • zvyšoval kapacitu a kompetence v oblasti bioinformatiky v celé Evropě,
  • dokončil procesy řízení potřebné pro rozvoj rozsáhlé distribuované infrastruktury.

V rámci projektu vznikla Evropská bioinformatická infrastruktura, která nabídla výpočetní prostředí, datové prostředky a unikátní nástroje bioinformatické vědecké komunitě. CESNET byl zapojen do aktivity Technical services zaměřené na vytvoření společného rámce pro poskytování výpočetních služeb a služeb spojených s ukládáním dat.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 11.3.2020