ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Akronym: ELIXIR-CZ

Poskytovatel: MŠMT
Program: EF - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
Identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Období realizace: 5/2017–4/2021

Koordinátor projektu: MU
Počet partnerů: 6
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Mgr. Miroslav Ruda

Projekt plánuje vybudovat a rozšířit v České republice výpočetní a úložnou infrastrukturu pro ukládání, zpracování a analýzu dat z oblasti věd o živé přírodě. Přímo podporuje rozvoj vybraných nástrojů a databází, které jsou velmi přínosné pro vědeckou komunitu a které obohacují infrastrukturu o pokročilé a vysoce sofistikované služby.

Projekt posílí současnou výpočetní infrastrukturu pořízením a instalací ekvivalentu 200 výpočetních uzlů s vysokou hustotou (2-4 CPU, cca 256 GB RAM) ve trojici clusterů, přidá cca 2 PB úložné kapacity pro komunitu ELIXIR-CZ a rozšíří softwarové portfolio obnovením stávajících a přidáním nových licencí relevantních komerčních softwarových balíků.

Tři výzkumné programy v projektu zvýší možnosti infrastruktury ELIXIR-CZ pomocí:

  1. nových funkcí nástroje RepeatExplorer (bioinformatický nástroj pro charakterizaci repetitivních prvků sekvenačních dat nové generace – NGS), který bude rozšířen o schopnost zpracovávat dlouhá sekvenanční čtení, produkované moderními sekvenátory,
  2. portálově přístupné platformy Dolbico pro analýzu strukturně-funkčních vztahů nukleových kyselin,
  3. zvýšení kvality biomakromolekulárních struktur v proteinové databance (PDB) vývojem nástrojů pro validaci ligandů (MotveValidator a ValidatorDB) a pro automatickou anotaci sekundární struktury proteinů.

Všechny tyto aktivity posílí infrastrukturu ELIXIR-CZ a zvýší její prestiž v mezinárodním prostředí.

Poslední změna: 30.3.2020