E-infrastruktura CESNET

Akronym: E-infrastruktura CESNET

Poskytovatel: MŠMT ČR
Program: LM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010 - 2022)
Identifikační číslo: LM2015042

Období realizace: 01/2016 – 12/2019

Role sdružení CESNET: příjemce
Vedoucí projektu za CESNET:
Ing. Jan Gruntorád, CSc.

E-infrastruktura CESNET poskytuje univerzální, na konkrétní výzkumné oblasti nezávislé, prostředí pro přenos, zpracování, sdílení a ukládání vědeckých dat a spolupráci uživatelů, bez kterého se dnes moderní výzkum, vývoj a inovace v žádném oboru neobejdou. Cílem projektu je poskytovat a systematicky rozvíjet unikátní komplex kvalitních a dostatečně dimenzovaných informačních a komunikačních služeb, cíleně budovaný podle specifických potřeb uživatelů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Nedílnou součástí projektu je také zajištění napojení českého výzkumu a vývoje na evropské a světové výzkumné infrastruktury.

Základní složky e-infrastruktury

 

Poslední změna: 11.5.2020