E-infrastruktura CESNET (původní)

Projekt E-infrastruktura CESNET je součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, kde spolu s projekty IT4Innovations a CERIT- SC definuje rámec pro informační a komunikační prostředí, které bude sloužit české vědě v následujících letech. Projekt E-infrastruktura CESNET je zároveň jedním z prioritních projektů velkých infrastruktur schválených vládou ČR k financování.

Cílem projektu je v průběhu let 2016–2019 rozvíjet e-infrastrukturu CESNET2 vybudovanou v rámci předchozího projektu Velká infrastruktura CESNET. Zahrnuje všechny informační a komunikační e-infrastruktury nezbytné pro zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další e-infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap.

Kontakt:

Řešitel projektu: Ing. Jan Gruntorád, CSc.
Kontaktní e-mail: vi@cesnet.cz

Projekt podpořilo

MŠMT

Poslední změna: 21.8.2018