E-infrastruktura CESNET – modernizace

Akronym: E-infrastruktura CESNET - modernizace

Poskytovatel: MŠMT
Program: EF - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
Identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001797

Období realizace: 01/2017–12/2020

Role sdružení CESNET: příjemce
Vedoucí projektu za CESNET:
Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Náplní projektu byla nezbytná modernizace e-infrastruktury CESNET, která je strategickou infrastrukturou pro výzkum a vývoj v ČR zajišťující napojení na Evropský výzkumný prostor. E-infrastruktura CESNET představuje transparentní prostředí pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat pro subjekty zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi bez ohledu na vědní obor. Hlavní složky této infrastruktury tvoří vysoce propustná národní komunikační infrastruktura, distribuovaná výpočetní infrastruktura, infrastruktura datových úložišť a prostředí pro spolupráci distribuovaných týmů. Tyto jsou pak doplněny o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e‑infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci.

Cíle

  1. Modernizace a upgrade kapacit základních složek e-infrastruktury CESNET pořízením zařízení nezbytných pro pokrytí potřeb uživatelů v následujícím období.
  2. Vlastní výzkum vedoucí ke zlepšení kvality e-infrastruktury CESNET, a to zejména v oblasti bezpečnosti a poskytování nových služeb při přenosu a zpracování dat.

Hlavní přínosy

Modernizace e-infrastruktury CESNET má zásadní pozitivní dopad na cílovou skupinu, na zkvalitnění výzkumu tuzemských subjektů a prohloubení jejich spolupráce se zahraničními partnery.
  • Komunikační infrastruktura byla posílena dobudováním optické vrstvy a podporou vyšších přenosových rychlostí pro připojování účastníků ve vybraných uzlech sítě (instalací 100GE rozhraní), čímž se otevřela možnost poskytovat ve větší míře dedikované přenosové kanály a E2E služby (např. pro vzdálený přístup k unikátním zařízením a experimentům). V povýšených uzlech se zvýšila propustnost sítě a tím i nabídka pokročilých komunikačních služeb.
  • Výpočetní kapacita e-infrastruktury CESNET byla inovována třemi novými clustery, které přispějí k rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování výpočetních úloh.
  • Úložná infrastruktura byla inovována pořízením tří nových datových úložišť, což zajistí navýšení úložné kapacity do budoucna. Efektivní navázání infrastruktury úložišť na síťovou infrastrukturu usnadní ukládání velkých objemů dat, jejich sdílení i dlouhodobou správu.
  • Konsolidací infrastruktury pro vzdálenou spolupráci došlo k zefektivnění a zkvalitnění vzájemné komunikace vědeckých týmů z různých lokalit.
V rámci podpory vlastního výzkumu došlo k akceleraci výzkumu v oblastech strategických pro zkvalitnění e-infrastruktury CESNET a jejích služeb a ve svém důsledku povedlo:
  • k nasazení nových pokrokových přenosových technologií a inovativních síťových služeb či aplikací, zejména vyžadujících specifické komunikační parametry,
  • k vytvoření nástrojů pro efektivní správu jednotlivých komponent e-infrastruktury CESNET,
  • ke zvýšení bezpečnosti, ochrany soukromí uživatelů a uživatelských dat v kyberprostoru.

Poslední změna: 4.1.2021