e-INFRA CZ: Modernizace

Akronym: e-INFRAMod

Poskytovatel: MŠMT
Program: EF - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
Identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659

Období realizace: 01/2020 – 06/2023

Role sdružení: koordinátor
Počet partnerů: 2
Další účastníci: MUNI, VŠB-TUO
Hlavní řešitel za CESNET:
Ing. Jakub Papírník

Projekt představuje nezbytnou modernizaci a upgrade jednotlivých složek národní e-infrastruktury e-INFRA CZ, která je strategickou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR zajišťující unikátní ICT infrastrukturní služby a prostředí pro VaVaI v ČR a jeho napojení na Evropský výzkumný prostor.

Cílem projektu je modernizace a upgrade stávající e-infrastruktury za účelem zajištění dostatečných kapacit v rámci konkrétních komponent e-infrastruktury, nezbytně potřebných k tomu, aby úroveň IT infrastrukturní podpory odpovídala predikovaným požadavkům a potřebám cílové uživatelské komunity pro dané období a zároveň state-of-the-art úrovni oboru.

V kontextu základního záměru modernizace a zajištění nutného rozvoje e-infrastruktury, který pomůže vyhovět trendům a požadavkům v období příštích let, je nezbytné zejména:

  • povýšit parametry a přenosové kapacity síťové komunikační infrastruktury;
  • obnovit a nadále posilovat kapacity infrastruktury pro náročné výpočty;
  • posílit technologický rozvoj a rozšířit kapacity infrastruktury pro ukládání dat.

Poslední změna: 19.5.2023