DOBI – Detekce Ohrožení Bezpečnosti infrastruktur

Akronym: DOBI

Poskytovatel: MV ČR
Program: VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)
Identifikační číslo: VI20152020045

Období realizace: 9/2015–8/2020

Koordinátor projektu: VUT v Brně
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Vláknová infrastruktura je naprosto esenciální pro naprostou většinu přenosů informací na větší vzdálenosti. Je ovšem velmi často ohrožována, jak při stavebních pracích (např. nekázní, chybami), ale také krádežemi vedení. Vlákna samotná lze ale použít přímo tak, že se stávají distribuovaným senzorem, a lze je využít pro detekci anomálií doprovázených vibracemi.

Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat zabezpečovací systém, kde při vhodných konfiguracích mohou vlákna sloužit stále k primárnímu účelu, tedy k přenosu dat, a není nutné vyhrazovat zvláštní vlákna pro snímání anomálií. Mimo nezbytné funkce pro komunikaci je takto možné snímat anomálie dalších kritických infrastruktur např. ve vodiči vedení VVN, podél produktovodů, v náspech tratí nebo dálnic.

Nový systém přispěje ke zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur. Díky včasné detekci možného narušení vláknové infrastruktury může dojít k odvrácení hrozeb narušení kritické infrastruktury, a tím ke zvyšování ochrany datových infrastruktur.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 18.3.2021