Diagnostika sítě ze zachycené komunikace (DISTANCE)

Akronym: DISTANCE

Poskytovatel: TA ČR
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Identifikační číslo: TH02010186

Období realizace: 1/2017–12/2019

Koordinátor projektu:
Flowmon Networks, a.s.
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Cílem projektu bylo vytvořit softwarové řešení schopné:

 • záchytu zájmového provozu na základě různých kritérií a jejich kombinací,
 • automatizované diagnostiky zachyceného provozu s cílem poskytnout
  kvalifikované podklady v oblasti detekce síťových provozních problémů, výkonu
  nebo bezpečnosti, případně rekonstrukce datové komunikace a extrakci obsahu za
  účelem forenzního auditu,
 • vizualizace výsledků formou vhodnou pro administrátory sítí středních a
  menších firem, kteří nemají k dispozici dostatek prostředků pro drahá a
  komplikovaná řešení.

Výsledek projektu byl integrován do existujících nástrojů pro síťové
monitorování uchazeče a umožnil vytvořit nový produkt v nabídce uchazeče.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 7.4.2020