Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)

Akronym: DEEP-HybridDataCloud

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 777435

Období realizace: 11/2017–4/2020

Koordinátor projektu:
Agencia Estatal Consejo Superior De investigaciones Cientificas
Počet partnerů: 10
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Klíčovou koncepcí navrhovanou v projektu DEEP Hybrid DataCloud je potřeba podporovat intenzivní výpočetní techniku, která vyžaduje specializovaný hardware HPC, jako jsou GPU nebo propojení s nízkou latencí a prozkoumávat velmi rozsáhlé datové sady. Hybrid Cloud umožňuje přístup k zdrojům, které výzkumníci snadno nedosahují, v rozsahu potřebném pro současnou e-infrastrukturu EU.

Navrhujeme rovněž nasadit pod společnou značkou „DEEP as a Service“ soubor stavebních prvků, které umožňují snadný rozvoj aplikací vyžadujících tyto techniky:

  • hluboké učení pomocí neuronových sítí,
  • paralelní následné zpracování velmi velkých dat,
  • analýza masivních datových toků online.

Jsou navrženy tři pilotní aplikace využívající velmi rozsáhlé datové sady v oblasti biologie, fyziky a bezpečnosti sítí a pilotní projekty pro šíření do dalších oblastí, jako je lékařství, pozorování Země, astrofyzika a věda občanů. Ty budou podporovány v testovacím prostoru s významnými zdroji HPC, včetně nejnovější generace GPU, aby zhodnotili výkon a škálovatelnost řešení. Přístup DevOps bude implementován tak, aby poskytoval řetězec, který zajistí kvalitu vydaného softwaru a služeb, který bude rovněž nabízen vývojářům aplikací výzkumu.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 11.3.2020