CYBERTHREATS – Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým útokům

Akronym: CYBERTHREATS

Poskytovatel: MO
Program: OY – Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU (2020 – 2026)
Identifikační číslo: OYCESNET20221

Období realizace: 05/2022 – 12/2025

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: x
Vedoucí za CESNET:
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Cílem řešení projektu je vyvinutí funkčního prototypu výkonné hardwarově akcelerované monitorovací sondy (dále jen „sonda“) a centrálního systému (dále jen „kolektor“), které dohromady tvoří prototyp CYBERTHREATS systému pro zpracování provozu pomocí IDS Suricata, klasifikaci a detekci bezpečnostních hrozeb v síťovém provozu včetně šifrované komunikace pomocí strojového učení a automatickou tvorbu anotovaných datových sad. Integrace výstupů sondy CYBERTHREATS se SIEM nástrojem IBM QRadar.

Poslední změna: 8.6.2022