Copernicus – eoSC AnaLytics Engine

Akronym: C-SCALE

Poskytovatel: EU
Program: H2020
Identifikační číslo: 101017529

Období realizace: 01/2021 – 06/2023

Koordinátor projektu: EODC – EARTH OBSERVATION DATA CENTREFOR WATER RESOURCES MONITORING
Počet partnerů: 11
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Zdeněk Šustr

 

Projekt C-SCALE (Copernicus – eoSC AnaLytics Engine) má za cíl federovat evropské infrastrukturní služby EO, jako je Copernicus DIAS a další. Federace bude těžit z kapacity a schopností evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC) na podporu výzkumu a operací programu Copernicus s velkými a snadno dostupnými evropskými výpočetními prostředími. To by umožnilo rychlé škálování a sdílení dat EO mezi velkou komunitou uživatelů zvýšením nabídky služeb portálu EOSC.

Díky zpřístupnění takových škálovatelných federovaných služeb Big Copernicus Data Analytics prostřednictvím společnosti EOSC a jejího portálu a propojení problémů a výsledků se zkušenostmi z jiných výzkumných oborů pomůže C-SCALE podpořit sektor EO při jeho vývoji a dále umožní integraci Data EO do dalších stávajících a budoucích domén v rámci EOSC. Abstrahováním sady výpočetních a úložných prostředků od koncových uživatelů umožní C-SCALE nasazení vlastních pracovních toků pro rychlé a snadné generování smysluplných výsledků. Tento projekt poskytne plán a vytvoří model interakce mezi poskytovateli služeb, aby se usnadnila interoperabilita mezi komerčními (např. DIAS) a veřejnými cloudovými infrastrukturami.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 16.11.2021