Clock network services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks (CLONETS)

Akronym: CLONETS

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 731107

Období realizace: 1/2017–9/2019

Koordinátor projektu:
Observatoire De Paris
Počet partnerů: 16
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.

Probíhá změna vědeckého a technologického paradigmatu, která se týká způsobu, jakým jsou distribuovány velmi vysoké výkonové a frekvenční referenční signály, které přecházejí od vysílání rádiového signálu k přenosu signálu po optických vláknových sítích. Výzkumné infrastruktury vyvíjejí několik souvisejících technologií přizpůsobených konkrétním projektům a aplikacím.

Cílem tohoto projektu bylo připravit transfer této nové generace technologií do průmyslu a posílit koordinaci mezi výzkumnými infrastrukturami a výzkumnými a vzdělávacími telekomunikačními sítěmi, připravit nasazení této technologie a vytvořit udržitelnou celoevropskou síť.

Dalším výstupem bylo poskytování vysoce výkonných „hodinových“ služeb evropským výzkumným infrastrukturám. Tato hlavní síť byla navržena tak, aby byla slučitelná s globální evropskou vizí distribuce času a kmitočtů prostřednictvím telekomunikačních sítí, což jí umožňuje poskytovat podporu řadě služeb s nižším výkonem v čase, které reagují na rychle rostoucí potřeby vyvolané vývojem, jako je například cloud computing, Internet věcí a Průmysl 4.0.

Projekt byl zaměřen na budování partnerství a inovace pro výkonné časové a frekvenční (hodinové) služby prostřednictvím optických vláken a na přípravu implementace takové evropské páteřní sítě.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 11.3.2020