Clock Network Services – Design Study

Akronym: CLONETS-DS

Poskytovatel: EU
Program: H2020
Identifikační číslo: 951886

Období realizace: 10/2020 – 03/2023

Koordinátor projektu: GÉANT VERENIGING (GÉANT Association)
Počet partnerů: 18
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

 

Časové služby přes infrastrukturu optických vláken.

V návaznosti na několik společných evropských projektů a přímého předchůdce, CLONETS, projekt CLONETS-DS je financovaný EU.

Cíl projektu je navrhnout udržitelný, celoevropský, velmi přesný časově-frekvenční referenční systém dostupný pro evropskou výzkumnou komunitu. Tento systém bude  schopen přenášet ultra přesné informace o čase a frekvenci prostřednictvím optických vláken.

Projekt definuje architekturu, inženýrský model a strategie. Navrhne cestovní mapy a rozpracuje plány pro integraci nezbytného prostředí do evropské krajiny. Úspěch projektu pozvedne evropskou výzkumnou komunitu na vedoucí pozici v plnění potřeb vytvořených technologickým vývojem, jako je cloud computing, internet věcí a průmysl 4.0.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 5.1.2023