Akceleračnı́ platforma pro nı́zkolatenčnı́ obchodovánı́ na burze

Akronym: HFT

Poskytovatel: TA ČR
Program: FW – Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Identifikační číslo: FW03010350

Období realizace: 3/2021–12/2024

Koordinátor projektu:
Netcope Technologies, a.s.
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Jakub Cabal

Popis: N/A

 

Poslední změna: 13.5.2021