Adaptivní ochrana proti DDoS útokům

Akronym: AdaptDDoS

Poskytovatel: MV ČR
Program: VI – Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
Identifikační číslo: VI20192022137

Období realizace: 09/2019 – 08/2022

Koordinátor projektu: x
Počet partnerů: x
Role sdružení CESNET: příjemce
Vedoucí za CESNET:
Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti pokročilé obrany před útoky na dostupnost služeb, tzv. DDoS útoky. Rychlá adaptace na měnící se vektor útoku, automatizace postupů uživatele, využívání externích informačních zdrojů jsou velmi důležité schopnosti, které nabízí možnosti zlepšení současného stavu a budou v rámci projektu rozvíjeny, aby byla docílena efektivní reakce na útok nejen z pohledu přesnosti, ale i z pohledu snížení personální a finanční náročnosti.

Poslední změna: 13.5.2021