Oblasti výzkumu

Sdružení CESNET je výzkumná organizace, která hraje dlouhodobě roli technologického inovátora. Pro zachování této pozice i pro rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum, vývoj a vzdělávání je nezbytné, abychom se intenzivně věnovali výzkumné činnosti v relevantních oblastech a dále rozvíjeli výsledky, kterých jsme dosáhli. Sdružení CESNET se zabývá vlastním výzkumem a vývojem a to zejména v následujících oblastech:

 •  výzkum a ověřování nových principů a technologických trendů budování optických sítí
 • výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti e-infrastruktury
 • výzkum a vývoj metod, hardwarových zařízení i softwaru pro kvalitní monitoring vysokorychlostních sítí a vzdálenou konfiguraci aktivních síťových prvků
 •  vývoj metod detekce anomálií na úrovni páteřní sítě
 •  výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu inovativních síťových aplikací přesahujících více vrstev síťového modelu a to zejména aplikací pracujících v reálném čase, včetně podpory ve specializovaném hardware
 •  výzkum a vývoj metod a zařízení pro přenos času a frekvence s vysokou přesností
 •  výzkum, vývoj a nasazení aplikací pro specializované přenosy dat ve vysoké kvalitě (v HD a post HD formátech) v prostředí optických sítí (např. lékařské aplikace, vědecké vizualizace)
 •  vývoj gridového middleware, s ohledem na potřeby identifikované v provozu
 •  výzkum v oblasti gridových a cloud technologií
 •  vývoj, testování a selektivní implementaci nových nadstavbových služeb nad základní množinou aplikací a přístupových protokolů datových úložišť
 •  vývoj rozšíření a nástrojů pro vzájemnou integraci provozovaných služeb e-infrastruktury
 •  výzkum a vývoj zaměřený na rozvoj a nasazení technologií správy a využití síťových identit

Poslední změna: 3.12.2017