Přednáška o experimentálním testbedu FABRIC

Ikona hodin 17. března 2024

Přednáška o testbedu FABRIC se bude konat 21. 3. 2024, 15:00 v laboratoři SAGElab (místnost A-1452) na Fakultě informačních technilogií ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.
Testbed FABRIC je největší síťový testbed s kapacitou 100 Gbps, podporovaný NSF (National Science Foundation). V současnosti se FABRIC používá především na amerických univerzitách pro řešení diplomových prací a dizertací v širokém spektru IT aplikací. V listopadu 2023 získal CESNET a jeho prostřednictvím i studenti vysokých škol možnost pracovat s FABRIC. V rámci přednášky bude na několika příkladech ukázáno, jak se stát uživatelem FABRIC a jak s ním pracovat.

Fotogalerie