Soutěž pro studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.)

Sdružení CESNET založily vysoké školy a Akademie věd České republiky. Jeho hlavním cílem je provozovat a rozvíjet českou národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání. Ta nabízí celou řadu služeb pro moderní vědeckou a výzkumnou práci – například výkonné výpočetní clustery vybavené programy pro celou řadu oborů, velká datová úložiště pro ukládání a sdílení dat, prostředky pro multimediální komunikaci usnadňující spolupráci distribuovaných týmů a řadu dalších.

Další informace viz: e-infrastruktura CESNET a její stávající služby.

Jedním z cílů sdružení CESNET je popularizace moderních IT služeb a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci napříč nejrůznějšími vědními obory a rovněž vývoj služeb nových, které budou odrážet nejmodernější trendy a vývoj v jednotlivých vědních oborech.

Proto vyhlašujeme tuto soutěž.

Předmět soutěže

Zpracování případové studie ohledně:

  • inovativního využití stávajících služeb e-infrastruktury CESNET nebo
  • nových služeb a způsobů jejich využití ve vědě, výzkumu či vzdělávání.

Národní e-infrastruktura CESNET poskytuje služby především v oblasti informačních technologií, ale aplikační doména soutěžních případových studií není v žádném případě omezena pouze na tento obor. Naopak uvítáme, pokud uchazeč navrhne využití služeb e-infrastruktury i v jiných oborech, například v biologii, chemii, lingvistice či jakýchkoli jiných přírodních nebo humanitních vědách.

Pro koho je soutěž určena

Pro všechny studenty doktorských studijních programů (Ph.D.) a jejich absolventy, kteří k datu uzávěrky soutěže nepřekročí věk 35 let. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni, kteří měli od 1. července 2012 do 28. dubna 2014 jakoukoli formu pracovněprávního vztahu vůči CESNET, z. s. p. o., a jejich rodinní příslušníci.

Ceny

Hlavní cena 100 000 Kč
2. cena 50 000 Kč
3. cena 30 000 Kč

Termíny

Vyhlášení soutěže 17. března 2014

Uzávěrka soutěže 28. dubna 2014.

Podmínky soutěže

Viz podrobné podmínky soutěže.

Kontakt a dotazy

V případě jakýchkoli doplňujících, technických či organizačních dotazů vám rádi odpovědí odborníci CESNET. Neváhejte nás kontaktovat na adrese: soutez.phd@cesnet.cz.

Poslední změna: 14.12.2016