Zařízení z rodiny CzechLight získalo americký patent

Praha 26. června 2017. Výzkumní pracovníci oddělení Optických sítí sdružení CESNET vyvinuli řešení, které nyní získalo patentovou ochranu. Patentový úřad Spojených států amerických vydal patent na zařízení z rodiny pokročilých fotonických řešení pro přenos a zpracování optických signálů CzechLight, kterou odborníci sdružení dlouhodobě rozvíjí.

Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických zapsal patentovou listinu číslo 9 654 215 Spektrálně flexibilní zařízení pro obousměrné přenosy optických signálů citlivých na časování letos 16. května. Patent byl udělen po dvou letech od podání české přihlášky, což je velmi krátká doba. Ve Spojených státech byl dokonce zapsán dříve než v České republice.

Patentově chráněné zařízení umožňuje realizovat dálkové přenosy velmi přesných a stabilních optických signálů řádově na stovky až tisíce kilometrů a zejména využít spektrálních pásem, která jsou v telekomunikačních vláknech dosud nevyužívána.

Rodina zařízení CzechLight, do níž patří i toto řešení, umožňuje dosahovat optimální konfigurace optické vrstvy sítě pomocí uplatňování konceptů NIL (Nothing in Line) a CEF (Customer Empovered Fiber). Tato technologie také umožňuje pomocí SDN (Software Defined Networking) pro vrstvu L0 efektivně sdílet kapacitu optických vláken a zároveň nabízet další pokročilé služby, jako jsou lambda služby a fotonické služby. Lambda služby jsou založeny na přenosu optického signálu mezi koncovými body přes plně transparentní kanály vlnového multiplexu. Fotonické služby umožnují čistě optický přenos bez konverze na elektrický signál. Jsou tak určeny pro nejnáročnější aplikace.

Sdružení CESNET nyní hledá další zájemce o výrobu a nasazení zařízení rodiny CzechLight.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 14.11.2017