Výzkumníci z EU získali federovaný cloud

Helsinky 21. května 2014. Evropská gridová infrastruktura (EGI) včera spustila službu Federated Cloud uzpůsobenou pro potřeby evropských výzkumníků. EGI to oznámila na svém výročním EGI Community Forum, které tento týden probíhá v Helsinkách. Jedním ze šestnácti poskytovatelů služby je i CESNET, sdružení našich veřejných vysokých škol a akademie věd.

Federated Cloud sdružuje prostředky a služby poskytované různými partnery z veřejného, ale také soukromého sektoru, které nabízí prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Toto jedinečné řešení umožnilo vybudovat cloud, který výzkumníkům nabízí:

  • přístup k moderním výpočetním prostředkům potřebným pro realizaci výzkumu
  • virtualizované výpočetní prostředky
  • podpůrné služby pro zajištění co nejúčinnějšího běhu aplikací

Globální službu Federated Cloud může ihned využívat každý evropský výzkumník, a to prostřednictvím spojení s organizací EGI (support@egi.eu) nebo na základě instrukcí dostupných na adrese: http://www.egi.eu/how-to/use_the_federated_Cloud.html.

„Jsem potěšen, že po náročné práci všech zúčastněných mohu oznámit, že nyní máme platformu cloudu, která je připravena podporovat všechny výzkumníky v Evropě. Je to významný milník pro všechny oblasti evropského výzkumu,“ řekl předseda pracovní skupiny Federated Clouds organizace EGI David Wallom.

Federated Cloud byl vytvořen na podporu vývoje a inovací v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA). Ve spolupráci s odbornými komunitami z celé Evropy se navrhla taková infrastruktura, která vyhovuje v podstatě veškerým sférám výzkumu. Všichni výzkumníci pracující v Evropské unii nyní mohou Federated Cloud používat pro správu, přenos a zpracování svých dat, a to pružně, rychle a efektivně.

Práce na službě Federated Cloud byla zahájena v roce 2011 ve snaze nabídnout dané komunitě specifické služby cloudu, které poskytují škálovatelnost a pružnost vyžadovanou moderním výzkumem.

Během vývoje služby EGI spolupracovala s vybranými výzkumnými komunitami na specifikaci požadavků. Konkrétně šlo o odborníky, kteří se podílejí na projektech WeNMR (je zaměřen na strukturální biologii), European Space Agency (zpracování satelitních snímků), Peachnote (muzikologie), BioVeL (biodiverzita), CHAIN-REDS (podpora mezinárodní spolupráce) a EISCAT-3D (geoprostor).

V současnosti zahrnuje Federated Cloud prostředky a expertízy z devatenácti evropských zemí. Jsou jimi: Bulharsko, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Litva, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie. Do projektu navíc přispěla i celá řada mimoevropských států.

Podrobnosti o projektu jsou dostupné na: www.egi.eu

Evropská gridová infrastruktura (EGI) je panevropská federace výpočetních, úložních a datových prostředků financovaných z veřejných fondů na podporu špičkové vědy, výzkumu a inovací v Evropě. EGI dnes sdružuje prostředky z více než 40 zemí a podporuje přes 22 tisíc výzkumníků z různých vědeckých odvětví prostřednictvím vysokorychlostních datových analýz, federovaného cloudu, federovaných operací a inovací i podpory ze strany odborné komunity. EGI koordinuje EGI.eu, nezisková nadace podporovaná projektem EGI-InSPIRE a vedená národními gridovými iniciativami a mezinárodními výzkumnými komunitami.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 21. května 2014

Poslední změna: 21.5.2014