Vědci mají k dispozici nový výpočetní cluster pro umělou inteligenci

Praha 6. února 2020. Vědci, výzkumníci i vysokoškolští studenti z České republiky mají k dispozici nový výpočetní cluster. Ve Vestci u Prahy jej zprovoznilo sdružení CESNET pod názvem ADAN. Termínem cluster se označuje propojení několika počítačů prostřednictvím vysokorychlostní sítě. V případě clusteru ADAN je výsledkem mimořádná výpočetní kapacita, která významně rozšíří existující nabídku sdružení CESNET v oblasti velmi výkonných výpočtů.

Jméno ADAN přitom není náhodné, ve světě J. R. R. Tolkiena označuje v elfském jazyce „člověka“. Cluster ADAN je díky svým parametrům určen zejména pro tzv. strojové učení (machine learning), které spadá do sféry umělé inteligence.

„Cluster tvoří 61 uzlů, z nichž každý disponuje dvěma akceleračními kartami NVIDIA Tesla T4. Díky vysokorychlostnímu nízkolatenčnímu propojení technologií Omni-Path mohou jednotlivé uzly spolupracovat na řešení složitějších nebo paralelních úloh přesahujících možnosti jednoho uzlu,“ říká Miroslav Ruda, vedoucí Oddělení distribuovaných výpočtů ve sdružení CESNET.

Náklady na zprovoznění clusteru ADAN dosáhly 11 milionů korun a sdružení CESNET jej uvedlo do chodu jako součást svého MetaCentra, jehož úkolem je zpřístupňovat a koordinovat zdroje zapojených institucí v rámci jednotné akademické distribuované výpočetní infrastruktury, která je součástí evropské e-infrastruktury EGI. Kapacita MetaCentra aktuálně představuje výkon 26 560 CPU jader.

Služby MetaCentra jsou určeny pracovníkům vědecko-výzkumných organizací, ale také vysokoškolským studentům z celé republiky. Využívají je odborníci z řady odvětví, například z fyziky vysokých částic, biotechnologií, medicíny, meteorologie anebo astronomie. MetaCentrum jim poskytuje propojené výpočetní a datové zdroje pro řešení úloh, jejichž zvládnutí přesahuje možnosti jakéhokoli samostatného pracoviště. ADAN nyní potenciál MetaCentra posouvá na novou úroveň.

Přístup k výpočetním zdrojům MetaCentra je snadný. Každý zájemce z tuzemské akademické obce se všechno potřebné dozví na stránce https://www.metacentrum.cz/ a může začít prakticky ihned počítat. K dispozici je uživatelská podpora, která usnadní první krůčky v novém prostředí a poskytne odbornou pomoc při specifických dotazech a potřebách výzkumných týmů.

Konfigurace clusteru ADAN
• 61 uzlů, každý má 2 x 16 core Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz, 192 GB RAM
• v každém uzlu je 2 x GP-GPU NVIDIA T4
• každý uzel má lokální 800GB SSD scratch filesystem
• interní vysokorychlostní síť Omni-Path
• 1Gb ethernet v každém uzlu, 10Gb uplink do páteřní sítě CESNET
• integrace do e-infrastruktury CESNET umožňuje bezprostřední přístup k dalším službám, příkladem je přímé napojení na datová úložiště CESNET
• díky podpoře výpočtu v containerech (nastroj Singularity) je možné okamžitě využívat předpřipravený software z NVIDIA GPU cloudu (https://ngc.nvidia.com/)

Projekt E-INFRASTRUKTURA CESNET – MODERNIZACE (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001797) je spolufinancován Evropskou unií.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.
Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 7.2.2020