Třetí americký patent pro CESNET

Praha 7. ledna 2015. Zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů přenášených přes datovou sběrnici. Pod tímto názvem se sdružení CESNET ucházelo o udělení amerického patentu pro další ze svých unikátních řešení. Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických shledal tento vynález skutečně jako nový a užitečný a 30. prosince 2014 mu udělil patentovou listinu číslo 8 923 300.

Jde už o třetí americký patent udělený sdružení CESNET. Na konci roku 2012 vydal úřad patentovou listinu pro Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích. V lednu loňského roku pak sdružení uspělo se svou Modulární stavebnicí ramanovského vláknového zesilovače.

Patentově chráněné zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů lze průmyslově využít v obvodech pro zpracování paketů. Ve srovnání s běžně využívanými řešeními umí urychlit proces analýzy hlaviček paketů, a přispět tak ke zrychlení celého systému. Patentovaný vynález bude využit jednak při dalším výzkumu a vývoji, ale zároveň už také nalezl přímé komerční uplatnění v praxi. V rámci smlouvy o transferu technologií je patent licencován společnosti INVEA-TECH a.s., která jej integruje do svých hardwarově akcelerovaných řešení pro monitorování vysokorychlostních sítí.

Princip řešení

Zapojení pro rychlou analýzu hlaviček paketů je obvodem připojeno přímo k datové sběrnici, která přenáší pakety. Tento obvod obsahuje podružné obvody pro analýzu protokolových hlaviček a čítač, který informuje podružné obvody o stavu datové sběrnice. Každý z podružných obvodů je vybaven vstupem dat z datové sběrnice, vstupem čítače, aktivačním vstupem, který určuje přítomnost dané protokolové hlavičky v paketu, a vstupem pozice začátku hlavičky v paketu. Navíc je každý podružný obvod vybaven sadou aktivačních výstupů, které určují typ další protokolové hlavičky, a výstupem pozice začátku další hlavičky. Všechny podružné obvody jsou s využitím pomocných logických obvodů a multiplexorů zapojeny do struktury, která odpovídá počtu a struktuře předpokládaných protokolů v paketu. Řetězec takto vytvořený z podružných obvodů se pak stejným způsobem dělí na větve na základě předpokládaného počtu protokolů, jejichž hlavičky mají být analyzovány.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 7.1.2015