Soutěž pro absolventy a studenty Ph.D. programů: nejlepší IT nápad vyhraje 100 tisíc korun

Praha 17. března 2014. Soudobá věda a výzkum se neobejdou bez špičkového a komplexního zázemí IT technologií a služeb. Právě takové poskytuje národní e-infrastruktura CESNET, kterou buduje a rozvíjí stejnojmenné sdružení tuzemských vysokých škol a akademie věd. Díky e-infrastruktuře CESNET jsou naši odborníci v kontaktu s vrcholovou evropskou i světovou vědeckou komunitou, a mohou se tak podílet na klíčových výzkumných projektech. Nyní chce sdružení CESNET rozšířit povědomí o službách a možnostech národní e‑infrastruktury v širší akademické obci, především mezi vysokoškolskými studenty a mladými vědci.

Proto pro mladé absolventy a studenty doktorských programů (Ph.D.) připravilo soutěž, v rámci které budou účastníci předkládat případové studie inovativního využití stávajících služeb e-infrastruktury CESNET anebo navrhovat nové služby a způsoby jejich využití ve vědě, výzkumu či vzdělávání. Uzávěrka pro podání soutěžních návrhů je v pondělí 28. dubna letošního roku. Soutěž je určena všem studentům doktorských programů (Ph.D.) a jejich absolventům, kteří k datu uzávěrky nepřekročí věk 35 let. Na tři nejlepší čekají finanční odměny: nejpřínosnější práce bude oceněna 100 tisíci korunami, druhá v pořadí 50 tisíci a třetí 30 tisíci. Všechny potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách soutěže.

Cílem je podnítit studenty k inovativnímu přístupu při využívání služeb národní e-infrastruktury, který by se mohl odrazit i v osobitých námětech na vývoj nových IT služeb užitečných pro nejrůznější odvětví. Soutěž je v souladu s jedním z důležitých cílů sdružení CESNET, kterým je popularizace moderních IT služeb a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci napříč různými vědními obory.

Hlavním úkolem sdružení CESNET je provozovat a rozvíjet národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání. Ta nabízí celou řadu služeb pro moderní vědeckou a výzkumnou práci – výkonnou počítačovou síť, výpočetní clustery vybavené programy pro různá odvětví, velká datová úložiště pro ukládání a sdílení dat, prostředky pro multimediální komunikaci usnadňující spolupráci distribuovaných týmů, prostředky pro řízení v reálném čase. aj.

Národní e-infrastruktura CESNET snese srovnání s obdobnými vědeckými sítěmi v zahraničí, v některých parametrech je dokonce předčí. Sdružení těchto úspěchů dosahuje za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i s využitím prostředků získaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Díky těmto zdrojům se v minulých letech podařilo národní e-infrastrukturu zásadně zmodernizovat a rozšířit ji i do jednotlivých regionů České republiky.

Tisková zpráva, 17. března 2014

Poslední změna: 31.7.2014