První americký patent pro CESNET

Praha 15. ledna 2014. Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických shledal Zařízení pro skupinové vysílání optických signálů v Internetu a jiných sítích jako nový a užitečný vynález a dne 12. 11. 2013 pro něj vydal patentovou listinu US 8,582,967. Patent garantuje výhradní práva sdružení CESNET pro výrobu, prodej a dovoz těchto zařízení na území Spojených států amerických. Zařízení je v České republice již chráněno patentem číslo 300811  vydaným 12. 8. 2009 Úřadem průmyslového vlastnictví a je na trhu dostupné pod označením CzechLight Multicast Switch (CLM).

Zařízení umožňuje dynamický multicast vstupních optických signálů v celém spektru vlnových délek používaných pro přenos dat. Je vhodné zejména pro distribuci velmi rychlých datových toků, neboť pracuje naprosto nezávisle na rychlosti nebo modulaci signálů, a také pro přenos signálů náročných na přesné časování, protože jeho zpoždění je konstantní a nezávislé na počtu multicastování i na počtu přepínaných signálů.

Zařízení patří do rodiny pokročilých fotonických zařízení pro přenos a zpracování optických signálů CzechLight, kterou rozvíjí sdružení CESNET. Mimo výše zmíněného CLM jsou komerčně dostupná další zařízení rodiny CzechLight, například:

  • optické zesilovače CLA
  • optické přepínače CLS
  • variabilní multiplexery pro terminálové aplikace CL-VMUX
  • rekonfigurovatelné optické add/drop multiplexery CL-ROADM

Sdružení tento soubor zařízení používá k uplatňování konceptu CEF (Customer Empovered Fiber) a „vlákno až k uživateli“. Tato technologie také umožňuje sdílet kapacitu optických vláken a zároveň umožňuje CESNETu nabízet další pokročilé služby, jakou jsou lambda služby a fotonické služby (více informací k těmto konceptům a službám).

Sdružení CESNET hledá další zájemce o výrobu a nasazení zařízení rodiny CzechLight. Označení je také chráněno registrovanou ochrannou známku CZECHLIGHT .

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. V rámci těchto aktivit sdružení také vyvíjí otevřený fotonický systém CzechLight. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 15. ledna 2014

Poslední změna: 24.1.2014