Novým ředitelem sdružení CESNET bude Jakub Papírník, nahradí Jana Gruntoráda

Praha 3. května 2021. Novým ředitelem sdružení CESNET, které rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, bude Ing. Jakub Papírník, dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. V otevřeném výběrovém řízení o tom rozhodlo představenstvo sdružení CESNET. Jakub Papírník se ujme funkce 1. srpna letošního roku, kdy nahradí  dlouholetého ředitele Ing. Jana Gruntoráda, CSc. Jakub Papírník v rámci sdružení CESNET doposud působil několik funkčních období jako člen dozorčí rady.

Jakub Papírník (52) se na Univerzitě Karlově věnoval zejména elektronizaci a digitalizaci agend a řídicích procesů univerzity. Jeho předchozím působištěm byl Český rozhlas, kde pracoval od roku 1994 do roku 2014, z toho poslední tři roky jako technický ředitel. V Českém rozhlase se zabýval například centralizací počítačového systému pro výrobu a vysílání, digitalizací rozhlasového archivu anebo modernizací výrobních studií.

Jakub Papírník je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

 

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT, gridových projektech (EGI.eu) či iniciativě Evropského cloudu otevřené vědy (EOSC) a podílí se aktivně na jejich realizaci. Výzkumné aktivity sdružení jsou zaměřeny na zlepšování parametrů e-infrastruktury, zajištění kybernetické bezpečnosti, náročné síťové aplikace, přenos multimédií anebo využití informačních a komunikačních technologií v oblasti humanities.

Další informace na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 3.5.2021