Evropskou spolupráci při rozvoji infrastruktur pro výzkum a vzdělávání zastřešilo sdružení GÉANT

Praha 15. října 2014. Z iniciativy společenství evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN) zahajuje činnost sdružení GÉANT, vzniklé sloučením dvou institucí: TERENA a DANTE. Jejich členem je i tuzemské akademické sdružení CESNET. TERENA a DANTE tak přešly pod jednotnou strukturu vedení.

GEANT Association logoČlenská základna sdružení TERENA i akcionáři společnosti DANTE odhlasovali přistoupení k tomuto kroku 7. října letošního roku v Berlíně. Restrukturalizace představuje novou fázi v téměř třicetileté historii spolupráce při vytváření sítí v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Rozhodnutí o sloučení vzešlo ze společenství evropských NREN, kterým sloužily obě instituce, tedy DANTE i TERENA. V říjnu 2012 se společenství dohodlo na tom, že potřebuje novou strategii, aby mohlo splnit úkoly vzešlé z vize Evropské komise o budoucnosti výzkumu a inovace nazvané Horizont 2020.

Hlavními přínosy sloučení obou institucí bude zjednodušené vedení, efektivnější řízení, pružnější využití zdrojů a větší členská základna. Během dokončení procesu integrace nedojde k přerušení dodávek služeb.

„Sdružení GÉANT se stává lídrem v oblasti spolupráce při vytváření infrastruktur a souvisejících služeb ve prospěch výzkumu a vzdělávání, které přispívají k hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti v Evropě,“ uvedl předseda prozatímního představenstva sdružení GÉANT Pierre Bruyère.

Novým prozatímním výkonným ředitelem sdružení GÉANT byl jmenován Bob Day. O restrukturalizaci řekl, že „vytvoří nástroj ke koordinaci přístupu společenství k programu Evropské komise Horizont 2020.“

Více o sdružení GÉANT na www.geant.org.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 17.10.2014