Digitálně vyčištěné filmy lze kontrolovat i na dálku

San Diego, Praha 16. 1. 2013. Výzkumní pracovníci sdružení CESNET a postprodukční společnosti UPP předvedli za podpory předního vývojáře inovativních systémů na zpracování obrazu – firmy The Pixel Farm – na prosincovém prestižním odborném setkání CineGrid International Workshop v kalifornském San Diegu možnosti využití vysokorychlostních počítačových sítí při digitalizaci a čištění archivního filmového materiálu.

Ten se obvykle uchovává v podobě filmového pásu – analogového média, které postupem času stárne a navíc se každým přehráním snižuje jeho kvalita. Digitalizace eliminuje další přehrávání a zároveň umožňuje vyčištění naskenovaných dat. Samotné digitální čištění, tedy odstraňování nečistot, vad materiálu či poškození filmového pásu, je zčásti automatický proces, který kontroluje operátor. Tuto činnost lze vykonávat lokálně.

Výsledek digitalizace a čištění je však třeba předložit k posouzení a schválení tvůrcům původního díla, zpravidla režisérovi a kameramanovi. V případě, že toho už nejsou schopni (jdei o desítky let staré filmy), musí výsledek schválit panel expertůnebo držitelé autorských práv. Většinou jde o velmi zaměstnané lidi, a proto bývá obtížné sezvat je v jeden okamžik na jedno místo.

Právě tento problém řeší technologie prezentovaná českými specialisty na setkání CineGrid International Workshop, která umožňuje vzdálenou participaci více osob na procesu posuzování a schvalování. Technologie navíc dovoluje provádět změny v reálném čase, a to prostřednictvím operátora.

Prezentace v Kalifornii probíhala následovně: Z Prahy, kde se nacházel nahraný čištěný materiál, operátor a část týmu, byl do San Diega, kde čekala většina posuzovatelů, přenášen nekomprimovaný obraz ve 4K rozlišení, který produkovala pracovní stanice s čistícím softwarem PFClean, a také nekomprimovaná HD videokonference. Ta byla přenášena i opačným směrem: tedy ze San Diega do Prahy. Nekomprimovaný signál byl zvolen především z důvodu potřeby vysoké kvality a interaktivity při kontrole.

Klíčovou roli v celém systému hrálo zařízení MVTP-4K, které vyvinuli výzkumní pracovníci sdružení CESNET a jež je dnes dostupné na trhu pod označením 4K Gateway. Zařízení přenášelo většinu datového provozu, který dohromady činil bezmála 9 Gb/s. V San Diegu přijímalo oba kanály videa (4K desktop snímaný softwarem UltraGRID a HD videokonferenci) a kromě toho vysílalo zpět videokonferenci. V Praze potom přijímalo a vysílalo HD videokonferenci.

„Pokud bychom měli k dispozici podobný systém například při digitalizaci a čistění filmu Miloše Formana Hoří, má panenko, schvalovací proces by byl výrazně flexibilnější, což by výrazně zkrátilo délku celého projektu,“ říká Ivo Marák, technický ředitel UPP, který byl po technické stránce zodpovědný za provedení projektu.

Vývoj technologie 4K Gateway byl realizován s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu POVROS (TA01010324). Více na:www.4kgateway.com.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronněformou streamingu.

Společnost UPP se od svého založení v roce 1994 stala největší a nejvšestrannější společností působící v oblasti vizuálních efektů a postprodukce na evropském kontinentu. Od počátku byla cílenězaměřena na splnění náročných požadavků vysoké kvality postprodukce ve filmové i televizní oblasti. UPP využívá nejmodernější vybavení a technologie a disponuje vysoce kvalifikovaným tvůrčím týmem. S výhodou sídla ve středu Evropy UPP nabízí vše potřebné k vysoce kvalitnímu zpracování obsahu pro filmovou i televizní distribuci, reklamu a video v moderní, prostorné a výhodně situované lokalitě. Více na:www.upp.cz.

16. ledna 2013

Poslední změna: 26.1.2013