Cloudové služby k dispozici uživatelům CESNET prostřednictvím rámcových smluv OCRE

Praha 25. květen 2021. Sdružení CESNET nabízí svým uživatelům prostřednictvím rámcových smluv uzavřených na základě výsledků projektu OCRE (Open Cloud for Research Environments) cloudové a infrastrukturní služby (IaaS, PaaS, SaaS) významných komerčních poskytovatelů za zvýhodněných podmínek. Ty byly vysoutěženy v rámci panevropského tendru sdružením GÉANT pro léta 2021-2026 s cílem zjednodušit poskytování těchto služeb organizacím v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

„Kromě jednoduchého pořízení bez nutnosti komplikovaných výběrových řízení získají uživatelé také výrazné slevy a přímý a bezpečný síťový peering prostřednictvím sítí CESNET a GÉANT,“ uvedl k přínosům nabízeného řešení Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

Projekt OCRE je finančně podporován Evropskou komisí a je součástí strategie jednotného digitálního trhu (Europe´s Digital Single Market), respektive komisí prosazovaného celoevropského projektu EOSC (Europen Open Science Cloud), evropského cloudu pro otevřenou vědu.

CESNET umožní připojeným organizacím čerpat uvedené služby za výhodnějších technických i ekonomických podmínek. V České republice bylo vybráno 12 oprávněných dodavatelů: Rackspace – AWS, CloudFerro, CloudSigma, VSHN – Exoscale, AppXite – IBM, Revolgy – Google, SoftwareONE – MS Azure, T-Systems, Quistor – Oracle, Orange, Safespring a Setcor. Na každé řešení je k dispozici vždy jeden dodavatel. Koncový uživatel čerpá služby od sdružení CESNET, které je v rámci této veřejné zakázky prostředníkem mezi dodavateli a koncovými uživateli.

Více informací:

https://www.cesnet.cz/sluzby/geant-iaas/

https://www.ocre-project.eu/services/cloud-suppliers/country/czech-republic

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 8.6.2021