GÉANT IaaS

Kontakty

zřízení služby:
sluzby@cesnet.cz

Dokumentace

Katalog služeb

Sdružení GÉANT, jehož je CESNET členem, jako centrální zadavatel zrealizoval formou otevřeného řízení celoevropskou veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo uzavření rámcových smluv s předními světovými poskytovateli cloudových IaaS služeb (Infrastructure as a Service).

Hlavní výhody

 • Jednoduché pořízení služeb:
  • Přímé objednání služeb (direct-award) nebo možnost výběru služby podle vlastních potřeb (mini-tender)
  • Pořízení bez komplikovaného výběrového řízení, služby jsou vysoutěžené podle evropské direktivy č. 2014/24/EU
 • Úspora času a peněz:
  • Instituce, které se k rámcovým smlouvám připojily dosáhly úspor až 30 %
   • Slevy z ceníkový cen poskytovatelů, slevy podle objemu čerpání služeb
   • Další kredit zdarma na základě celoevropské agregace poptávky komunity
   • Slevy na poplatcích síťového přesunu dat (egress charges)
 • Technická integrace:
  • Přímý rychlý a bezpečný síťový peering prostřednictvím sítě CESNET a GÉANT
  • Přihlášení uživatelů prostřednictvím federace eduID.cz pomocí svého institucionálního účtu
  • Možnost využít vlastní licence – Bring Your Own Licence
  • Management portály pro řízení přístupů, accounting a billing
 • Právní due-diligence kontrola:
  • GÉANT provedl pečlivou právní kontrolu a specifikoval vlastní právní podmínky (rámcovou smlovu)
  • Zpracování dat a jejich uchovaní v souladu s evropskými a národními právními předpisy
  • Možnost klasifikovat důvěrné informace a specifikovat procesy jejich zpracování

Která řešení jsou k dispozici?

 • Microsoft Azure – prostřednictvím několika partnerů: Atea, Comparex, SoftwareONE, Micromail
 • Amazon Web Services (AWS) – prostřednictvím několika partnerů: Comparex, TI Sparkle
 • služby dalších poskytovatelů: CloudSigma, Dimension Data, Interoute Communications

Pro koho je určena?

Služby na základě rámcových smluv mohou čerpat všechny organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET – členské i nečlenské organizace s platným smluvním (uživatelským) vztahem ke sdružení CESNET.

Cena

Rámcové smlouvy poskytují slevy z ceníkových cen poskytovatelů cloudových služeb. Účtování probíhá v režimu pay-per-use, tj. podle skutečného čerpání služeb.

Po přistoupení k rámcovým smlouvám je vytvořen přímý smluvní a ekonomický vztah uživatele (instituce) s poskytovatelem služeb. CESNET vystupuje v roli zprostředkovatele, který poskytuje institucím právní a organizační podporu.

Poskytovatelé dále umožňují předplacení kreditu za ještě výhodnějších finančních podmínek (slev). Podle míry využívání služeb napříč celou akademickou a výzkumnou komunitou v Evropě je zapojeným organizacím navíc připisován další kredit pro čerpání služeb zdarma.

Zprovoznění

Zájemce o přistoupení k rámcovým smlouvám zašle požadavek na oddělení péče o uživatele. Následně Vám poskytneme detailní informace o postupu přistoupení k rámcovým smlouvám, včetně potřebných právních dokumentů.

Související služby

 

Poslední změna: 6.12.2017