CESNET významně přispěl k vývoji síťových aplikací v Evropě a ve světě

Praha 14. června 2013. Sdružení CESNET v České republice a GIP RENATER ve Francii vypracovaly v rámci panevropského projektu GN3 zprávu o fotonických službách Photonic Services: Challenge for Users and for Networkers. Zpráva popisuje nový typ služeb, umožňující na kontinentální vzdálenosti například přenos času a frekvence, aplikace v reálném čase a podobně. Tyto nové služby jsou velkou výzvou jak pro síťaře, tak pro vědce, výzkumníky, inovátory a IT experty. Sdružení CESNET má proto v této oblasti zájem o spolupráci s aplikačními projekty, projektanty sítí, výrobci přenosových systémů OpenDWDM a dalšími experty.

Zpráva CESNET a GIP RENATER je veřejně dostupná na:
http://geant3.archive.geant.net/Media_Centre/Media_Library/Media%20Library/GN3-13-110_JRA1-T2_Photonic-Services.pdf

Příklady podpůrných dokumentů „Technology Briefings“ vytvořených sdružením CESNET pro projekt GN3 v úkolu Photonic Services Enable Advanced Research můžete najít na stránce:
http://czechlight.cesnet.cz/cs/projects/gn3-year4

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Tisková zpráva, 14. června 2013

Poslední změna: 16.6.2013