CESNET v Londýně představil nové optické přepínače typu Flex ROADM

Praha / Londýn 30. října 2018. Sdružení CESNET na konferenci Telecom Infra Project (TIP) Summit v Londýně představilo své nové optické přepínače typu ROADM. Jde o dvě zařízení umožňující stavbu ROADM uzlů až s osmi linkovými směry a redundantními příspěvkovými dvacetiportovými moduly.

Předvedení produktu bylo doplněno praktickou ukázkou využití přenosových vláken jako senzoru. SDN aplikace detekovala mechanické vibrace, které doprovázejí výkopové práce v blízkosti kabelu. Díky včasné reakci SDN vrstvy byl provoz přesměrován na záložní trasu ještě předtím, než "bagr" svoji práci dokonal a vlákno mechanicky narušil.

Flex ROADM (Flexible Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexor) slouží jako ústřední prvek moderních optických sítí, ve kterých zajišťují přepínání barev světla mezi jednotlivými uzly sítě. Fungují na optické vrstvě pod datovými pakety a jako takové neomezují nasazení vysokých přenosových rychlostí.

Naše ROADM zpřístupňují plnou kontrolu nad optickou vrstvou ‒ tzv. media channel,“ říká Jan Kundrát, vedoucí vývoje LO SDN (optických softwarově definovaných sítí) ve sdružení CESNET, „díky SDN přístupu, snadno použitelným YANG modelům a protokolu NETCONF můžeme konečně k optické vrstvě přistupovat jako k běžné SDN síti. Zařízení umožňují samoobslužné nasazování lambda služeb a tzv. intent-based networking. Počítali jsme i s dohledem Alien Wavelengths neboli optických přenosů patřících zákazníkům sítě.

Představené ROADM používají pokročilou architekturu route-and-select, podporují flexgrid a vlastnosti colorless či directionless. Každý modul zabírá 1U v racku a je vybaven redundantními, za chodu vyměnitelnými napájecími zdroji a ventilátory. Linková zařízení obsahují optické zesilovače, které umožňují překlenutí 25dB tras bez nutnosti nasazení dalších EDFA zesilovačů.

Nové přepínače typu ROADM rozšiřují rodinu zařízení CzechLight, jež je k dispozici od roku 2005. Zahrnuje optické zesilovače, variabilní multiplexory, přepínače, koncové uzly i speciální vybavení vyvinuté sdružením CESNET. Díky novým ROADM má teď CESNET k dispozici kompletní portfolio zařízení pro moderní optický přenosový systém. Sdružení tato zařízení nabízí k výrobě licenčním partnerům.

Zařízení CzechLight se vždy hlásila ke konceptu open line systému, otevřených optických přenosových systémů. Jakožto operátor národní infrastruktury pro vědu a výzkum projektujeme sítě tak, abychom mohli plně využít potenciálu optiky, a mohli tak nabídnout našim připojeným partnerům nejlepší služby na míru. Nové ROADM ukazují, že to s konceptem flexibilních fotonických sítí budoucnosti myslíme vážně," konstatuje Josef Vojtěch, vedoucí výzkumu optických sítí ve sdružení CESNET.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT. Sdružení CESNET klade velký důraz na problematiku bezpečnosti provozu sítí, služeb a ochrany uživatelů.

Poslední změna: 30.10.2018