CESNET se podílí na nové konfiguraci pro OpenFlow přepínače

Brno 12. května 2015. Popularizovat a ověřit funkčnost konfiguračního protokolu OF-CONFIG, určeného pro síťové přepínače s podporou protokolu OpenFlow, se v závěru loňského roku rozhodla organizace Open Networking Foundation. Pro svůj záměr si za partnera zvolila tuzemské sdružení CESNET, které se vývojem konfiguračních nástrojů dlouhodobě zabývá. Projekt, jenž rozšířil dnes patrně nejpopulárnější open-source implementaci softwarového OpenFlow přepínače – Open vSwitch, je nyní v závěrečné fázi budování uživatelské komunity.

Software Defined Networking (SDN) je v posledních letech často zmiňovaným konceptem, který by měl zajistit flexibilnější, rychlejší a levnější vývoj sítí a nových síťových technologií. Jádrem SDN přitom stále zůstává protokol OpenFlow a základním prvkem SDN sítí OpenFlow přepínač. S rostoucí popularitou SDN se však objevilo i mnoho proprietárních, vzájemně nekompatibilních technologií a nejrůznějších rozšíření. Pro standardizaci SDN proto byla vytvořena organizace Open Networking Foundation (ONF).

Jednou z oblastí, kterými se ONF zabývá a v níž je vidět různorodost přístupů řešících stejný problém, je konfigurace OpenFlow přepínačů. Proto přišla ONF se standardizací v podobě protokolu OF-CONFIG, který se nyní dostává do povědomí výrobců.

Po dohodě s komunitou Open vSwitche (OVS) byl o vytvoření rozšíření umožňujících konfiguraci OVS pomocí protokolu OF-CONFIG požádán CESNET s tím, že celý vývoj bude financován ze zdrojů ONF a výsledek bude dostupný jako open-source. „Vnímáme to jako pozitivní ohodnocení naší práce v oblasti vývoje nástrojů pro konfiguraci. Evidentně jsme si ve světě vytvořili velmi dobré jméno,“ říká k nabídce spolupráce Radek Krejčí z Oddělení nástrojů pro monitoring a konfiguraci sdružení CESNET.

Po třech měsících intenzivní práce na projektu je možné konfigurovat Open vSwitch standardizovaným protokolem OF-CONFIG. „Samotný projekt je již úspěšně uzavřen, v současnosti už jen řešíme uživatelskou podporu a snažíme se ve spolupráci s ONF a vývojáři OVS budovat uživatelskou a vývojářskou komunitu tak, aby projekt mohl dál fungovat samostatně,“ doplňuje další z vývojářů Tomáš Čejka.

ONF nadále pokračuje ve spolupráci se sdružením CESNET při přípravách nové verze protokolu OF-CONFIG. I to dokládá, jak si ONF cení zkušeností sdružení v oblasti vývoje nástrojů pro správu síťových zařízení.

Open Network Foundation je nezisková organizace, kterou v roce 2011 založilo konsorcium ve složení Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon a Yahoo!. Je zaměřena na propagaci a přijetí konceptu Software Defined Networking prostřednictvím rozvoje otevřených standardů. Klade důraz na otevřený, kolaborativní vývojový proces, který je řízený z pohledu koncového uživatele.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 13.5.2015