CESNET přispěje k české účasti na letošním filmovém festivalu v Cannes

Praha 21. dubna 2016. Projekt digitálního restaurování českého filmového dědictví, kterého se za Českou republiku aktivně účastní sdružení CESNET, budí pozornost doma i za hranicemi. Upozornily na něj také oficiální stránky letošního ročníku filmového festivalu v Cannes, konkrétně v pasáži o restaurování filmu Jindřicha Poláka Ikarie XB 1 z roku 1963. Ikarie XB 1 je prvním českým filmem, který byl vybrán do sekce Cannes Classics, v níž jsou od roku 2004 promítána restaurovaná díla velkých tvůrců světové kinematografie. Snímek se tak vrací na plátna kin v exkluzivní společnosti.

Cílem zmíněného projektu, který probíhá díky podpoře tzv. Norských fondů, je digitalizace a restaurace deseti českých archivních filmů pomocí nových síťových technologií. Při použití metod vzdáleného dohledu nad retušováním a barevnými korekcemi, které CESNET vyzkoušel v minulých letech, lze tento proces zefektivnit a zrychlit. Role sdružení spočívá v poskytnutí systémů a know-how pro přenosy videa ve filmové kvalitě a ve zpřístupnění vysokorychlostních a vysokokapacitních úložišť pro přenosy mezi realizátorem prací a Národním filmovým archivem.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017