CESNET, Česká televize a UPP představily nový koncept odbavování sportovních a kulturních přenosů

Praha 19. prosince 2014. Akademické sdružení CESNET ve spolupráci s Českou televizí a společností Universal Production Partners (UPP) představily nový koncept systému pro odbavování a vysílání živých přenosů ze sportovních a kulturních akcí za použití vysokorychlostních internetových sítí. Koncept demonstrovaly na odborném mezinárodním workshopu CineGrid v kalifornském San Diegu, který probíhal od 8. do 10. prosince.

Inovativnost systému spočívá v jeho flexibilitě a adaptabilitě na konkrétní podmínky v době přenosu při zachování vysoké kvality videa. Nový systém je připraven na vysílání v rozlišení 4K/UHDTV a vyšším, jako je 8K.

Demonstrace simulovala několikakamerový živý přenos ze tří stadionů v Praze a Brně na odbavovací pracoviště v San Diegu. Byly při ní použity systémy UltraGrid a CoUniverse vyvíjené sdružením CESNET, několikakamerové záznamy České televize a audiovizuální systémy společnosti UPP.

„Sdružení CESNET se vývojem aplikací pro rozlišení 4K zabývá od roku 2006 a podpora praktického využívání těchto nových řešení patří k jeho dlouhodobým cílům. Spolupráce s Českou televizí a společností UPP ukazuje další oblast, v níž technologie vyvíjené v akademickém prostředí najdou už brzy reálné uplatnění,“ říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

„Česká televize si velice váží spolupráce se sdružením CESNET v oblasti přenosů videa v UHDTV kvalitě a přepokládá, že tento nový systém odbavování ověří i v běžném provozu. Tato spolupráce navazuje na aktivity platformy Forum Ultra HDTV, jejíž založení ČT iniciovala a CESNET patří mezi její zakládající členy“, říká Ivo Ferkl, ředitel techniky České televize.

„Rozlišení 4K je v současnosti velmi diskutovaným pojmem spojovaným nejen s postprodukčními pracemi a restaurováním českého filmového stříbra, ale jeho televizní obdoba UHDTV pronikla i do světa běžné spotřební elektroniky. Je proto třeba i nadále hledat nové způsoby doručení obsahu k divákovi, a to v kvalitě odpovídající současným i budoucím možnostem distribučních platforem,” dodává Ivo Marák, CTO společnosti UPP.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

CineGrid_01CineGrid_03CineGrid_04CineGrid_07CineGrid_08

Poslední změna: 30.12.2014