CESNET audiovizuálně propojil sportoviště Olympijského festivalu

Praha 15. února 2018. Sdružení CESNET ve spolupráci se svým partnerem, společností AV MEDIA, audiovizuálně propojilo sportoviště, na kterých v těchto dnech probíhá Olympijský festival, tedy Brněnské výstaviště a ČEZ Arénu v Ostravě. Propojení umožňuje přenášet obraz s rozlišením 4K (3840x2160 bodů) při 60 snímcích za sekundu. Zpoždění signálu je přitom jenom přibližně 2 ms, z čehož 1 ms tvoří zpoždění v síti a 1 ms zpoždění v přenosovém kodeku. Díky tomu lze propojení použít pro interaktivní komunikaci. Rozlišení 4K nabízí čtyřnásobný počet detailů než technologie Full HD. Při využití 4K už lidské oko přestává vnímat jednotlivé pixely, a obraz se tak jeví jako zcela jednolitý.

Přenos mezi sportovišti je součástí experimentálního ověření technologie, která je vyvíjena v rámci projektu 8KSVIP (8K Studio Over IP) podpořeného programem Eurostars z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské unie. Partneři projektu – sdružení CESNET a společnosti AV MEDIA, intoPIX a Image Matters – v rámci projektu vyvíjejí škálovatelnou přenosovou technologii pro audiovizuální přenosy s rozlišením 8K.

Audiovizuální přenos je řešen pomocí zařízení MVTP založeného na obvodech FPGA (Field Programmable Gate Array neboli programovatelná hradlová pole), které vyvinulo sdružení CESNET. Pro kompresi a dekompresi obrazu byl použit nízkolatenční kodek TICO vyvíjený společností intoPIX.

Síťové spojení je realizováno páteřní sítí CESNET2, která je součástí e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání provozované sdružením CESNET. Propojení optickým vláknem až do koncových míst přenosu zajistila společnost CETIN.

Fotografie Fotografie

Více o společnosti AV MEDIA: www.avmedia.cz

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro vědu, výzkum a vzdělávání, která zahrnuje počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště i prostředí pro spolupráci a nabízí širokou škálu služeb univerzitám, vědecko-výzkumným pracovištím i dalším institucím. Sdružení se zabývá také vlastním výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií a reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT.

Poslední změna: 15.2.2018