Česká věda se propojila se světem rychlostí 100 Gb/s

Sdružení CESNET povýšilo přímé připojení s výzkumnou komunitou GÉANT

Praha 21. ledna 2016. Sdružení CESNET zajistilo pro tuzemskou vědu a výzkum přímé fyzické spojení o rychlosti 100 Gb/s s nejvýkonnější infrastrukturou současnosti – panevropskou sítí GÉANT. Dosavadní rychlost připojení dosahovala 30 Gb/s, což už vědcům nepostačovalo, ve špičkách docházelo k vysoké saturaci. Více než trojnásobné zrychlení ale není jedinou technologickou výhodou. Na rozdíl od stávajícího řešení neumožňovalo původní připojení přenášet samostatné datové toky větší než 10 Gb/s. Přechod na 100gigabitovou technologii otevírá cestu k rozvoji nových náročných aplikací.

„Čeští odborníci z nejrůznějších oborů tak prostřednictvím národní e-infrastruktury CESNET, respektive její páteřní optické sítě CESNET2, získávají vynikající komunikační kvalitu v rámci evropského výzkumného prostoru. Díky tomu mohou realizovat nejnáročnější úkoly a podílet se na nejpokrokovějších mezinárodních vědecko-výzkumných projektech,“ řekl ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

GÉANT propojuje náš kontinent se zbytkem světa, podporuje celosvětový výzkum a pomáhá k dalšímu rozvoji Evropy. Stejně jako evropské sítě pro výzkum a vzdělávání (tzv. NREN, mezi něž patří právě i tuzemský CESNET) slouží evropské odborné komunitě, konkrétně 50 milionům uživatelů působících ve více než 10 tisících institucí po celém kontinentu. Využívají jej například pracoviště v CERN, Evropská jižní observatoř, mezivládní evropská organizace zabývající se vývojem a provozem meteorologických družic EUMETSAT či Evropská laboratoř molekulární biologie.

V České republice nacházejí vysokorychlostní sítě využití v mnoha odvětvích: ve fyzice vysokých energií, biotechnologiích, meteorologii, astronomii apod. Typické je jejich nasazování při zajišťování on-line přenosů lékařských operací, někdy i napříč kontinenty, v němž patří CESNET ke světové špičce. Zásadní navýšení rychlosti připojení do sítě GÉANT umožní tyto přenosy realizovat v ještě vyšší kvalitě než dosud.

Superrychlá propojení jsou ovšem užitečná také v uměleckých sférách. V poslední době se experimentuje s tzv. kybernetickými představeními na dálku. Například hudebníci při nich vystupují na jednom pódiu, aniž by byli všichni osobně přítomni – každý z nich může být na jiném konci světa a jejich umění je přenášeno on-line právě pomocí vyspělých infrastruktur. Specifickým požadavkem na takové přenosy je potřeba velmi nízkého zpoždění i při propojení lokalit vzdálených až několik tisíc kilometrů. CESNET už s úspěchem uskutečnil hned několik takových kyberpředstavení.

GÉANT je přední evropský projekt v oblasti síťové a související infrastruktury a služeb určených pro výzkum a vzdělávání, který přispívá k hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti Evropy. Vyvíjí, dodává a propaguje moderní síťové a související služby a podporuje inovaci a sdílení znalostí mezi svými členy, partnery i širší výzkumnou a vzdělávací síťovou komunitou. Díky superrychlé síti a integrované sadě služeb, jakými jsou zabezpečení, ověřování údajů, oprávnění a totožnosti, nabízí GÉANT důvěru a spolehlivost, které jsou nezbytné pro spolupráci na rozsáhlých výzkumech, datově náročných vědeckých projektech, výpočetních clusterech a cloudech (včetně evropského cloudu Open Science) a podobně. GÉANT má 41 členských zemí, vlastní ho jádro jeho členů z řad NREN a zároveň má přidružené členy, mimo jiné komerční organizace a nadnárodní výzkumné infrastruktury a projekty. GÉANT je spolufinancován Evropskou komisí. V současné době je realizována fáze projektu nazvaná GN4-1, pro jejíž potřeby Evropská komise před dvěma měsíci stvrdila grantovou dohodu o dotacích ve výši 25 milionů eur. Více na: www.geant.org

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Poslední změna: 14.11.2017