E-infrastruktura CESNET získala čestné uznání v prestižní soutěži Cena Inovace 2014

inovace-2014-cestne-uznaniPraha 5. prosince 2014. Národní e-infrastruktura CESNET, určená pro vědecké, výzkumné a vzdělávací účely, získala čestné uznání v letošním ročníku prestižní Ceny Inovace, kterou od roku 1996 pravidelně vyhlašuje Asociace inovačního podnikání České republiky. Výsledky letošního ročníku byly slavnostně vyhlášeny dnes v Senátu Parlamentu ČR za účasti senátora Petra Bratského.

V soutěži jsou posuzovány nejkvalitnější inovační produkty tuzemských přihlašovatelů. V letošním roce bylo konzultováno 302 řešení, z nichž čtrnáct nakonec bojovalo o umístění v soutěži. O pořadí rozhodovala dvanáctičlenná odborná komise, v níž měly zastoupení významné instituce, například Akademie věd ČR, příslušná ministerstva nebo Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavními kritérii pro hodnocení přitom byly technická úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu i efektivnost a také vliv na životní prostředí.

Inovace 2014_01-1600 Jan Gruntorád za øeènickým pultem v jednacím sále Senátu ÈR. Jan Gruntorád za øeènickým pultem v jednacím sále Senátu ÈR. Jan Gruntorád, CESNET, pøebírá èestné uznání z rukou senátora Petra Bratského.

Národní e-infrastruktura CESNET představuje unikátní transparentní prostředí, ale i služby pro přenos, ukládání a zpracování dat. Tyto služby jsou určeny především pro subjekty zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi bez ohledu na vědní obor. Sdružení CESNET buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu v rámci svého strategického projektu Velká infrastruktura CESNET, který má úzkou návaznost na mezinárodní projekty.

„Čestného uznání v Ceně Inovace si velice vážíme. Jde o ocenění naší dlouholeté práce, na které se podílí zaměstnanci sdružení CESNET i další odborníci z partnerských institucí. Nebýt jejich nasazení a umu, ale také institucionální a finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i vstřícnosti všech členů sdružení CESNET, tedy veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR, nikdy bychom tak náročné úkoly nemohli zvládnout,“ říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Hlavní složky e-infrastruktury CESNET tvoří vysoce propustná národní komunikační infrastruktura, národní gridová infrastruktura, infrastruktura datových úložišť a prostředí pro spolupráci distribuovaných týmů. Ty jsou doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e-infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci.

Jedinečnost e-infrastruktury CESNET spočívá v tom, že je cíleně budována podle specifických potřeb výzkumu a vzdělávání, které se významně liší od požadavků na ICT podporu, a reprezentuje tak komplex unikátních služeb, jenž není na trhu dostupný.

E-infrastruktura CESNET navíc výraznou měrou přispívá k dostupnosti špičkových informačních technologií ve všech regionech České republiky, což je naprosto nezbytná podmínka pro udržení a prohloubení kompetitivní úrovně tuzemského výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Poslední změna: 5.12.2014