Americká firma Kemp kupuje spin-off VUT, společnost Flowmon Networks, u jejíhož zrodu stálo sdružení CESNET

Praha 16. listopadu 2020. Technologická společnost Kemp Technologies oznámila akvizici brněnské společnosti Flowmon Networks. U vzniku univerzitního spin-offu, který dnes patří mezi světové lídry v monitoringu a analýze síťového provozu, stáli také výzkumníci z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT VUT). Akvizice Flowmon Networks je prvním úspěšným exitem technologického spin-offu VUT v Brně.

Společnost Flowmon Networks vznikla před třinácti lety pod názvem Invea-Tech kolem výzkumné skupiny Liberouter sdružení CESNET. Do té byla zapojena řada akademických pracovníků a studentů z FIT VUT i z Masarykovy univerzity. Produkty nově vzniklé společnosti vzešly právě z výsledků jejich akademického výzkumu.

„Když akademičtí pracovníci z obou institucí založili firmu, obě univerzity v ní získaly majetkový podíl a společně se sdružením CESNET i nadále podporovaly vývoj nových technologií. Vznikla tak například jedna z prvních 100Gb Netflow sond,“ vzpomíná jeden ze spoluzakladatelů společnosti Jan Kořenek z FIT VUT.

Díky spolupráci s akademickými subjekty a zaměření vývoje na nové technologie získala společnost Flowmon Networks řadu ocenění a dnes patří mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy v oblasti monitoringu a analýzy síťového provozu.

Vytvořené technologie se nyní lépe dostanou na zahraniční trhy. „Spojení se společností Kemp je skvělá příležitost, jak přiblížit naše řešení dalším zákazníkům po celém světě,“ říká CEO společnosti Jiří Tobola, který spoluzakládal Flowmon Network ještě jako student FIT VUT.

Akvizice společnosti Flowmon Networks je důkazem, že je možné z akademického výzkumu vytvořit velmi úspěšnou firmu. Spolupráce s akademickou sférou tím ale nekončí. Naopak CESNET i VUT v Brně plánují spolupracovat s Flowmon Networks i nadále.

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

Poslední změna: 19.11.2020