Ukončené veřejné zakázky

Přehled ukončených zadávacích řízení zveřejněných zadavatelem CESNET, zájmové sdružení právnických osob dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách. Informace o nich jsou zveřejněny v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému:

2011

Dodávka hierarchického datového úložiště – Plzeň (projekt eIGeR)
Limit: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Podání nabídek do: 30. 3. 2011
do 12.00 hodin
Otevírání obálek: 30. 3. 2011
ve 14.00 hodin
Podrobnější informace: informační
systém o veřejných zakázkách
,
TED
Stav plnění: ukončené VŘ (uzavřena
smlouva) – viz
zpráva o průběhu výběrového řízení
Dodávka komponent výpočetního clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt eIGeR
Limit: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Podání nabídek do: 31. 3. 2011
do 12.00 hodin
Otevírání obálek: 31. 3. 2011
ve 14.00 hodin
Podrobnější informace: informační
systém o veřejných zakázkách
,
TED
Stav plnění: ukončené VŘ (uzavřena
smlouva) – viz
zpráva o průběhu výběrového řízení
Poskytování služby nájmu jednoho páru temných optických vláken na trase Praha 6–Roztoky
Limit: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek do: 17. 6. 2011
do 12.00 hodin
Otevírání obálek: 17. 6. 2011
ve 14.00 hodin
Podrobnější informace: viz zadávací dokumentace
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Zapletalová,tel.: +420 224 355 207,fax: +420 224 320 296
Kontaktní e-mail: vlakno01.vi@cesnet.cz
Stav plnění: zrušeno

2010

Dodávka komponent pro rekonstrukci a povýšení DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2 (Projekt eIGeR)
Limit: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Podání nabídek do: 30. 12. 2010
do 12.00 hodin
Otevírání obálek: 5. 1. 2011
v 10.00 hodin
Podrobnější informace: informační
systém o veřejných zakázkách
,
TED
Stav plnění: ukončené VŘ (uzavřena
smlouva) – viz
zpráva o průběhu výběrového řízení
Dodávka terabitových směrovačů a dalších komponent pro IP/MPLS
vrstvu sítě CESNET2 (Projekt eIGeR)
Limit: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Podání nabídek do: 30. 11. 2010 do
12.00 hodin
Otevírání obálek: 30. 11. 2010 ve
14.00 hodin
Podrobnější informace: informační
systém o veřejných zakázkách
a
TED
Stav plnění: ukončené VŘ (uzavřena
smlouva) – viz
zpráva o průběhu výběrového řízení
Poskytnutí služby nájmu páru optických vláken na trase Brno–Vídeň
Limit: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Podání nabídek do: 3. 11. 2010
Otevírání obálek: 3. 11. 2010
Podrobnější informace: viz
oznámení
o zadání zakázky
Stav plnění: ukončena

2009

Poskytování služby pronájmu páru temných optických vláken České Budějovice–České Budějovice pro síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 11. 11. 2009
Otevírání obálek: 11. 11. 2009
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Stav plnění: ukončena
Dodávka sestavy počítačů (výpočetní cluster)
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 24. 8. 2009
Otevírání obálek: 26. 8. 2009
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Stav plnění: ukončena
Poskytování služby pronájmu páru temných optických vláken Liberec–Liberec pro síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 5. 8. 2009
Otevírání obálek: 5. 8. 2009
Podrobnější informace: viz
oznámení
o zadání zakázky
Stav plnění: ukončena
Dodávka komponent výrobce Cisco Systems pro doplnění směrovačů OSR7609 IP/MPLS sítě CESNET2
Limit: zakázka malého rozsahu
Druh zad. řízení: výzva k podání nabídek podle § 92 odst. 3 zákonač. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Podání nabídek: do 6. 4. 2009
Otevírání obálek: 6. 4. 2009
Stav plnění: ukončena
Dodávka komponent výrobce Cisco Systems pro doplnění stávajících DWDM systémů ONS 15454 a směrovačů IP sítě CESNET2
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: výzva k podání nabídek podle § 92 odst. 3 zákonač. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Podání nabídek: do 25. 3. 2009
Otevírání obálek: 25. 3. 2009
Stav plnění: ukončena
Supply of extended C + L band High resolution Optical Complex Spectrum Analyzer AP2443B
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené
Podání nabídek: do 23. 3. 2009
Otevírání obálek: 23. 3. 2009
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz oznámení
o zadání zakázky

2008

Dodávka vybraných komponent pro síť CESNET2
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: otevřené
Podání nabídek: do 13. 11. 2008
Otevírání obálek: 13. 11. 2008
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz oznámení
o zadání zakázky
Poskytnutí prostor pro záložní PoP sítě CESNET2 v Praze a s tím souvisejících služeb
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené
Podání nabídek: do 11. 9. 2008
Otevírání obálek: 11. 9. 2008
Podrobnější informace: viz oznámení
o zadání zakázky
Stav plnění: ukončena
Dodávka výkonných terabitových směrovačů pro IP/MPLS jádro sítě
CESNET2
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: užší
Podání nabídek: do 10. 4. 2008
Otevírání obálek: 27. 5. 2008
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz oznámení o zadání zakázky
Dodávka komponent pro rozšíření IP/MPLS sítě CESNET2
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: otevřené
Podání nabídek: do 5. 5. 2008
Otevírání obálek: 5. 5. 2008
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz oznámení o zadání zakázky
Poskytnutí pronájmu prostor pro druhý PoP sítě CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené
Podání nabídek: do 11. 4. 2008
Otevírání obálek: 11. 4. 2008
Stav plnění: zrušena
Podrobnější informace: viz oznámení o zrušení zadávacího řízení

2007

Poskytování služby pronájmu nenasvíceného vlákna
Opava–Letohrad pro síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 25. 9. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Rozšíření topologie ROADM uzlů DWDM sítě CESNET2 o aktivní
propojovací zařízení – etapa VI.
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: užší
Podání nabídek: do 13. 8. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Dodávka Ethernet Services 20G Line Card ES20 pro síť
CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 26. 7. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Poskytování služby pronájmu jednoho nenasvíceného vlákna Most–Děčín pro síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 10. 7. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Poskytování služby pronájmu jednoho nenasvíceného vlákna Cheb–Most pro síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 10. 7. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Dodávka 10 Gigabit Ethernet DWDM XPonder Card pro DWDM síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 9. 7. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zadání zakázky
Zařízení pro bezpečnostní analýzu chování sítě CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Podání nabídek: do 25. 6. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení
o zrušení zadávacího řízení
Poskytování služby pronájmu nenasvíceného vlákna Opava–Letohrad pro síť CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: zjednodušené podlimitní
Otevírání obálek: 29. 6. 2007
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz
oznámení o zrušení zadávacího řízení

2006

Propojení míst párem optických vláken a pronájem těchto nenasvícených vláken (Telč–Jihlava)
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: otevřené
Zveřejnění na CA (evid. číslo VZ): 50023430
Otevírání obálek: 14. 8. 2006
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz oznámení
o zrušení zakázky
Rozšíření páteře optické přenosové sítě CESNET2 – etapa IV.
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: otevřené
Zveřejnění na CA (evid. číslo VZ): 50018376
Otevírání obálek: 3. 5. 2006
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz oznámení o zadání zakázky

2005

Nákup testeru sítě CESNET2
Limit: podlimitní
Druh zad. řízení: otevřené
Zveřejnění na CA (evid. číslo VZ): 50013900
Otevírání obálek: 30. 11. 2005
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz centrální adresa
Propojení míst párem optických vláken a pronájem těchto nenasvícených vláken
Informace o veřejné zakázce jsou zveřejněny na centrální adrese.Upozornění: Upozorňujeme uchazeče veřejné zakázky
Propojení míst párem optických vláken a pronájem těchto nenasvícených
vláken
uveřejněné na centrální adrese pod značkou 50012109 že veškerá
komunikace a korespondence mezi uchazeči a zadavatelem se uskutečňuje
prostřednictvím společností Otidea a.s.,
která zastupuje zadavatele na základě mandátní smlouvy.
Rozšíření páteře optické přenosové sítě CESNET2
Limit: nadlimitní
Druh zad. řízení: otevřené
Zveřejnění na CA (evid. číslo VZ): 50007491ZR
Podání nabídek (otevírání obálek): 20. 6. 2005
Stav plnění: ukončena
Podrobnější informace: viz centrální adresa

 

Poslední změna: 21.7.2013