Cesnet patří k nejvyspělejším sítím v Evropě

Computerworld, 30. 3. 2016

Dvacet let existence se stalo odrazovým můstkem i pro rozhovor, který s ředitelem sdružení vedl šéfredaktor časopisu Computerworld Radan Dolejš. Jan Gruntorád například připomíná výsledky sdružení v oblasti vlastního vývoje: „Kolegové z oddělení optických sítí vyvinuli rodinu zařízení CzechLight, kterou úspěšně využíváme v provozu optické sítě Cesnet2. Na základě licenčních smluv pak zařízení z rodiny CzechLight vyrábějí tři firmy, které je prodávají zákazníkům u nás i v zahraničí. Cesnet také významně přispěl ke vzniku společnosti Invea –Tech. … Dokázala velmi úspěšně využít výsledků výzkumných a vývojových aktivit sdružení v oblasti monitorování sítí a bezpečnosti. … Další společností, která využívá výsledky výzkumu a vývoje sdružení, je Comprimato. Velmi úspěšně prodává produkty pro přenos obrazu s vysokým rozlišením prostřednictvím počítačových sítí.“ Jan Gruntorád zmiňuje i špičkové parametry páteřní sítě: „V páteřní síti Cesnet2 dnes nabízíme přenosovou rychlost v násobcích 100 Gb/s, nedávno jsme zahájili experimenty s rychlostí 400 Gb/s.“

Poslední změna: 20.4.2016