Před 25 lety vyšla první zpráva PR servisem ČTK

Protext.cz, 9. 4. 2015

Placený informační servis ČTK Protext připomíná 25. výročí zřízení této sluţby. „Sluţbu vyuţíval i tehdejší poslanec Federálního shromáţdění Miloš Zeman. V srpnu 1991 poslal odběratelům agenturního servisu ČTK toto oznámení: Sdělení poslance FS M. Zemana / Na četné dotazy sděluji, ţe s výjimkou jména nemám nic společného s Milošem Zemanem, publikujícím v podivuhodném časopisu s názvem TY RUDÁ KRÁVO. Doufám, ţe se svým jmenovcem se lišíme nejen v názorech, ale i ve způsobu jejich vyjadřování. »VIS byl skvělým pomocníkem pro všechny, kdo chtěli najednou oslovit všechny novináře,« říká Karel Petrák z ČTK Online. »ČTK servis spustila několik let před nástupem elektronické komunikace. Uvědomme si, ţe počítačová síť CESNET, předchůdce českého internetu, byla spuštěna aţ v červnu 1993. A zpočátku slouţila jen akademikům.«“

Poslední změna: 16.5.2015