Národní bezpečnostní úřad hledá nový kyberbezpečnostní tým

Connect.cz, 22. 4. 2015

„Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) začal hledat nového partnera pro provozování národního kyberbezpečnostního týmu CERT. Ten od roku 2012 pod názvem CSIRT.CZ provozuje správce české internetové domény CZ.NIC, který agendu začal přebírat uţ o rok dříve od sdruţení CESNET. Změny přicházejí zejména s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti a je moţné, ţe CZ.NIC aktuální výběrové řízení vyhraje a bezpečnostní tým bude provozovat i nadále,“ píše odborný portál Connect.cz a dodává, ţe „národní CERT (CSIRT.CZ) provozuje dohledové pracoviště a aktivně monitoruje kyberbezpečnostní hrozby. … CSIRT.CZ vznikl před rokem 2007 jako spolupráce CESNETu a dalších akademických účastníků za grantové podpory ministerstva vnitra.“
Původní zdroj

NBÚ hledá nový kyberbezpečnostní tým

e15.cz, 22. 4. 2015
Totoţný text zveřejnil také ekonomicky zpravodajský server e15.cz.

Původní zdroj

Poslední změna: 16.5.2015