CzechLight: český optický zesilovač řízený Linuxem

Root.cz, 21. 9. 2015

Odborný server Root.cz přinesl obsáhlý materiál o projektu CzechLight sdružení CESNET: „Sdružení CESNET si před několika lety vyvinulo vlastní optický zesilovač, který je dnes využíván ve velké části jeho sítě. Základem je počítač poháněný Linuxem, který řídí a monitoruje připojené optické moduly. … Základ projektu CzechLight vznikl už před více než deseti lety. To bylo období, kdy jsme se hodně věnovali vláknové optice, především s panem doktorem Karáskem z Akademie věd, vysvětlil nám Jan Radil ze sdružení CESNET. … V současné době je CzechLight hojně používán v síti CESNET2 a podle Jana Radila je v celé síti instalováno více »domácích« zesilovačů než těch komerčních od společnosti Cisco Systems. To je dáno hlavně tím, že tu pracují lidé, kteří tomu opravdu rozumí a věnují se tomu.“ Redakce připojuje i vizitky dvou odborníků sdružení, kteří se na projektu podílí: Jana Radila a Josefa Vojtěcha.

Původní článek

 

Poslední změna: 6.10.2015