4K lékařská vizualizace

ScienceWorld.cz, 29. 4. 2015

Portál ScienceWorld.cz, který popularizuje vědecká témata, zveřejnil tiskovou zprávu sdruţení, podle níţ „v rámci konference eResearch NZ 2015 (23. aţ 25. března v novozélandském Queenstownu) představila akademická síť Nového Zélandu REANNZ ve spolupráci s naší národní e-infrastrukturou CESNET přenos chirurgických zákroků v rozlišení 4K. … Na akci v Queenstownu REANNZ nainstaloval zobrazovací stěnu s rozlišením 8K (čtyřnásobek rozlišení 4K), připojil se k 10Gbps síti a z datacentra sdruţení CESNET si vyţádal videostream s rozlišením 4K. Přenos probíhal s vyuţitím nástroje UltraGrid (software pro videopřenosy s nízkou latencí a vysokou kvalitou), který vyvíjí CESNET. … CESNET předvedl, ţe při vyuţití vysokorychlostní sítě lze sdílet ţivé videopřenosy nebo nahrávky v ultra vysokém rozlišení 4K po celém světě a na vyžádání.“
Původní zdroj

Poslední změna: 16.5.2015