Soutěž: nejlepší IT nápad vyhraje 100 tisíc korun

Zive.cz, 17. 3. 2014

Portál Zive.cz zveřejnil tiskovou zprávu sdružení o soutěži pro Ph.D. studenty a mladé vědce: „Nyní chce sdružení CESNET zvýšit povědomí o službách a možnostech národní e-infrastruktury v širší akademické obci, především mezi vysokoškolskými studenty a mladými vědci. Proto pro mladé absolventy a studenty doktorských programů (Ph.D.) připravilo soutěž, v rámci které budou účastníci předkládat případové studie inovativního využití stávajících služeb e-infrastruktury CESNET anebo navrhovat nové služby a způsoby jejich využití ve vědě, výzkumu či vzdělávání. Uzávěrka pro podání soutěžních návrhů je v pondělí 28. dubna letošního roku. Soutěž je určena všem studentům doktorských programů (Ph.D.) a jejich absolventům, kteří k datu uzávěrky nepřekročí věk 35 let. Na tři nejlepší čekají finanční odměny: nejpřínosnější práce bude oceněna 100 tisíci korunami, druhá v pořadí 50 tisíci a třetí 30 tisíci.“

Původní článek

 

CESNET vyhlašuje soutěž pro studenty Ph.D. a mladé absolventy

EvropskyVyzkum.cz, 24. 3. 2014

Národní portál o evropském výzkumu EvropskyVyzkum.cz píše, že „sdružení CESNET vyhlašuje soutěž pro mladé (do 35 let) absolventy a studenty doktorandských programů (Ph.D.). Předmětem soutěže je předložit odborné komisi případovou studii zaměřenou na inovativní využití stávajících služeb e-infrastruktury CESNET anebo navrhnout nové služby a způsoby jejich využití ve vědě, výzkumu či vzdělávání. Na tři nejlepší čekají finanční odměny: nejpřínosnější práce bude oceněna 100 tisíci korunami, druhá v pořadí 50 tisíci a třetí 30 tisíci. Smyslem je podnítit studenty k invenčnímu přístupu při využívání národní e-infrastruktury CESNET, který by se mohl odrazit v osobitých námětech na vývoj nových IT služeb užitečných pro vědeckou a výzkumnou práci napříč nejrůznějšími vědními obory.“

Původní článek

 

CESNET soutěž pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů

HyperStudent.cz, 14. 3. 2014

I nezávislý studentský portál HyperStudent.cz upozorňuje v textu Jakuba Havla na soutěž sdružení CESNET: „Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání (nebo návrh služby nové). Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Soutěž bude oficiálně vyhlášena v pondělí 17. března 2014. … E-infrastruktura CESNET poskytuje služby především v oblasti informačních technologií, ale aplikační doména soutěžních případových studií není v žádném případě omezena pouze na tento obor. Naopak jsou vítány návrhy využití služeb e-infrastruktury napříč nejrůznějšími vědními obory, například v biologii, chemii, lingvistice či jakýchkoli jiných přírodních nebo humanitních vědách.“

Původní článek

Poslední změna: 5.4.2014