Lukáš Kekely: Musíme si v budoucnosti dát pozor, abychom nedospěli až k Orwellovské nebo dokonce Huxleyovské společnosti

Acm-spy.cz, 17. 7. 2014

Portál Acm-spy.cz informuje o soutěži Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year, což je oficiální soutěž nejprestižnějších českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Cílem je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. Portál nyní přinesl rozhovor s Lukášem Kekely, který v loňském ročníku skončil na druhém místě. Jak sám o sobě říká, je doktorandem na FIT VUT v Brně a kromě toho zaměstnancem sdružení CESNET: „Hlavním zaměřením mé práce i doktorandského studia je výzkum a vývoj v oblasti hardwarové akcelerace vysokorychlostních sítí. Konkrétně se zajímám především o problematiku monitorování sítí a zajištění jejich bezpečnosti.“

Původní článek

 

Poslední změna: 6.8.2014