Katedra počítačů na ČVUT má za sebou 50 let

ITbiz.cz, 30. 11. 2014

Specializovaný web píše o 50. výročí katedry počítačů na ČVUT. Autor Kamil Pittner připomíná také CESNET, když konstatuje, že „přelomovým rokem byl rok 1994. Katedra se pomocí Metropolitní sítě PASNET s technologií ATM 155 Mbit/sec připojuje k síti CESNET (Czech Education and Scientific Network) a pomocí mikrovlnného spojení vyvinutého na katedře je propojena síť katedry se sítí počítačů ve studentských kolejích na Strahově. Vybavení katedry je nadále udržováno na úrovni odpovídající technickému rozvoji výpočetní techniky ve světě.

Původní zdroj

Poslední změna: 17.1.2015