Forenzní analýzy pro IT bezpečnost nabízí veřejnosti CESNET

Computerworld.cz, 4. 12. 2014
Odborný portál Computerworld.cz zaujala tisková zpráva sdružení o spuštění laboratoře FLAB: „Laboratoř FLAB, která nabízí služby v oblasti prevence a testování IT bezpečnosti i forenzní analýzy s využitím znalostí svého bezpečnostního týmu CERTS a jeho výzkumného zázemí, zprovoznil CESNET. FLAB je schopná dělat analýzy proběhlých událostí (typicky bezpečnostních incidentů) v kybernetickém světě, ale také penetrační a zátěžové testy k preventivnímu prověření integrity, důvěrnosti a dostupnosti testovaných systémů. … FLAB čerpá ze zkušeností provozu řady bezpečnostních systémů v rámci páteřní sítě CESNET2 a sítí vysokých škol a výzkumných pracovišť. Jde například o »pasti«, do nichž jsou odchytávány útoky hackerů pro další rozbor (tzv. honeypots), a monitorování abnormálních jevů v síti. … Služby laboratoře jsou dostupné nejen účastníkům e-infrastruktury CESNETu, ale ve volné kapacitě i dalším zájemcům.“
Původní zdroj

Aktuality

Computerworld, 12. 12. 2014  

Tištěný Computerworld zařadil informaci o laboratoři FLAB do přehledu aktualit, kde konstatuje, že sdružení CESNET zprovoznilo „laboratoř FLAB, která nabízí služby v oblasti prevence a testování IT bezpečnosti i forenzní analýzy s využitím znalostí svého bezpečnostního týmu CERTS a jeho výzkumného zázemí. FLAB dokáže dělat analýzy proběhlých událostí v kybernetickém světě, ale také penetrační a zátěžové testy.“

 

CESNET vytvořil tým forenzních IT specialistů FLAB

Root.cz, 3. 12. 2014  

„Sdružení CESNET uvádí do provozu forenzní laboratoř FLAB, která nabízí služby v oblasti prevence a testování IT bezpečnosti i forenzní analýzy s využitím znalostí svého bezpečnostního týmu CESNET-CERTS a jeho výzkumného zázemí,“ píše také odborný portál Root.cz a navazuje: „Jako doplňkové služby FLAB nabízí organizaci bezpečnostních školení a seminářů, odborné konzultace, odborné analýzy technologií, obnovu dat a podobně. FLAB čerpá ze zkušeností provozu řady bezpečnostních systémů v rámci páteřní sítě CESNET2 a sítí vysokých škol a výzkumných pracovišť.“

Původní zdroj

 

 Postřehy z bezpečnosti: chyby PayPal umožňující převzetí cizího účtu

Root.cz, 8. 12. 2014

Root.cz zařadil téma FLAB i do přehledu hlavních událostí v oblasti bezpečnosti, když napsal, že „další pozitivní zpráva přišla z našich luhů a hájů, sdružení CESNET
uvedlo do provozu forenzní laboratoř FLAB. Služby laboratoře jsou dostupné nejen účastníkům e-infrastruktury CESNET, ale ve volné kapacitě i dalším zájemcům.“

Původní zdroj

 

Bezpečnostní přehled: Phishing zasáhl 16 % Čechů

Itbiz.cz, 10. 12. 2014

Stejné téma zaujalo také specializovaný web ITbiz.cz: „Sdružení CESNET uvádí do provozu forenzní laboratoř FLAB, která nabízí služby v oblasti prevence a testování IT bezpečnosti i forenzní analýzy s využitím znalostí svého bezpečnostního týmu CERTS a jeho výzkumného zázemí.“

Původní zdroj

 

Bezpečnostní logy jako noční můra? Zbavte se jí

Computerworld.cz, 21. 12. 2014

Bezpečnostní logy jsou tématem článku Filipa Webera na odborném severu Copmputerworld.cz. „Existují odbory a pracovníci, kteří zpracované a vhodně archivované logy ke své činnosti nezbytně potřebují, i když každý z trochu jiného důvodu. Například správci systémů (sítí, bezpečnostních prvků, serverů a aplikací) potřebují logy prohledávat při analýze a řešení provozních problémů. Pro bezpečnostní manažery zase představují klíč pro vyhodnocování bezpečnostních událostí. A nově, s účinností zákona o kybernetické bezpečnosti, potřebují mít logy kdykoliv připravené pro předložení organizacím zabývajícím se bezpečností – CESNET-CERTS a CSIRT nebo Policii ČR,“ píše mj. autor.

Původní zdroj

 

Poslední změna: 17.1.2015