Univerzita Palackého buduje ojedinělou infrastrukturu. Síť spojuje celé město

Upol.cz, 12. 2. 2013

Univerzita Palackého v Olomouci přináší na svých webových stránkách informace o škole pojaté formou připomínajícím zpravodajský portál. V únoru zveřejnila článek Lenky Skácelíkové, v němž konstatuje, že „důležitým projektem Univerzity Palackého v Olomouci je vytvoření kvalitativně nové informační e-infrastruktury v rámci metropolitní sítě UP a její napojení na národní síť pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET2. Díky nově zbudovaným trasám posílí a zintenzivní propojení nových akademických a vědecko-výzkumných pracovišť. Celková délka nových tras čítá zhruba 15 km, položeno bylo téměř 8 km nových optických kabelů. Smlouvy UP s CESNETem zajišťují kvalitní síť také nejvýznamnějším institucím v Olomouci – magistrátu města, záchranným službám, hasičům, knihovnám a většině středních škol. … Uzel národní sítě CESNET2 je vybaven špičkovým terabitovým směrovačem. Sdružení CESNET jej pořídilo z prostředků projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech.“

Původní článek

Poslední změna: 23.11.2013