Další »serverovny« na obzoru

Haló noviny, 17. 1. 2013

Téma nových serveroven zaujalo i celostátní deník Haló noviny: „Tři obří národní úložiště dat pro vědu a výzkum vzniknou v Česku do poloviny letošního roku. Sdružení vysokých škol CESNET a Západočeská univerzita (ZČU) už zprovoznily první v Plzni, další datacentra, takzvané serverovny, určené pro všechny české vysoké školy, budou v Brně a Jihlavě. CESNET do nich dá s podporou EU i vysokých škol zhruba 105 milionů korun. Novinářům to řekl Jan Gruntorád, ředitel CESNET.
»Úložiště musejí být od sebe daleko pro případ přírodní katastrofy. Některá důležitá data chtějí mít uživatelé na dvou úložištích,« uvedl. Dalšími požadavky byly kvalitní technologie a odborníci. Každé úložiště přijde na 30 až 35 milionů korun. Potřeba ukládání dat je podle Gruntoráda »významně rostoucí« … Podle ředitele Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU Jana Rychlíka využívá nyní CESNET v Plzni dvě třetiny kapacity a zbytek ZČU.“

 

Nový uzel národní e-Infrastruktury

PlzenskyRozhled.cz, 10. 1. 2013

Témuž tématu se věnuje i regionální portál PlzenskyRozhled.cz:  „Západočeská univerzita v Plzni představila dvě nové serverovny, které byly zrekonstruovány v rámci projektu ZČU „RIPO – Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje“ a projektu sdružení CESNET „eIGer – Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech“. Svým charakterem a technickým řešením jsou mezi českými univerzitami unikátní. … Západočeská univerzita zároveň představila také nový uzel národní e-Infrastruktury pro vědu a výzkum. V Plzni jej vybudovalo sdružení CESNET, které provozuje páteřní akademickou počítačovou síť v České republice. Uzel poskytuje unikátní služby vědeckým týmům v oblasti práce s rozsáhlými daty, která dnes vznikají v každém výzkumném projektu. Jedná se nejen o rozšíření kapacity a možností zavedené infrastruktury pro velmi náročné výpočetní zpracování dat (MetaCentrum), ale i o zcela novou oblast – velkokapacitní datové úložiště. Celková kapacita plzeňského úložiště dosahuje 3,8 PB.“

 

ZČU zmodernizovala serverovny

PlzenskeNovinky.cz, 10. 1. 2013

Dalším regionálním médiem, které se věnovalo novým serverovnám na ZČU, byl zpravodajský portál PlzenskeNovinky.cz: „Západočeská univerzita v Plzni představila ve čtvrtek 10. ledna dvě nové serverovny. Ty byly zrekonstruovány v rámci projektu ZČU RIPO – Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje a projektu sdružení CESNET eIGer – Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech. …Západočeská univerzita zároveň představila také nový uzel národní e-Infrastruktury pro vědu a výzkum. V Plzni jej vybudovalo sdružení CESNET, které provozuje páteřní akademickou počítačovou síť v České republice. Uzel poskytuje unikátní služby vědeckým týmům v oblasti práce s rozsáhlými daty, která dnes vznikají v každém výzkumném projektu.“

Původní článek

Západočeská univerzita představila dvě nové serverovny

QAP.cz, 10. 1. 2013

A shodný text se objevil také na dalším plzeňském regionálním portálu QAP.cz: „Serverovny byly zrekonstruovány v rámci projektu ZČU RIPO – Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje a projektu sdružení CESNET eIGer – Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech. Na Západočeské univerzitě je přibližně pět tisíc počítačů. Ve speciální místnosti je navíc několik stovek výkonných počítačů, takzvaných serverů, které poskytují centrální služby – od poštovních schránek přes účetnictví až po studijní agendu. Kapacita stávající serverovny ale nestačila už od roku 2008 pokrývat stále rostoucí potřeby univerzity. Po jejím rozšíření a modernizaci se nyní do stejně velké místnosti vejde až šestkrát více serverů.“

Původní článek

Poslední změna: 9.12.2013